Elementen & fundamenten. Essentiële wetenschap

“Als het fundament niet goed is, verzakt je huis” 

Een oud spreekwoord dat niet alleen dienst doet als cliché maar ook geldt voor wetenschappelijk onderzoek. Want alleen met een scherpe blik op de kern van de zaak kan je elementaire mechanismen onderzoeken, fundamentele wetmatigheden opsporen en cruciale verbanden leggen. 

Oncologen hebben er bijvoorbeeld belang bij om alles te weten over cellen en hun groei – het is een onmisbare component in hun strijd tegen kanker. Net zoals een architect eerst de basiselementen van de architectuur moet doorgronden om daarna te kunnen creëren. In de chemie leidde de zoektocht naar de fundamentele mechanismen in een plasma alvast tot talrijke toepassingen, gaande van lasers tot computerchips. En misschien steunt onze democratie – veel meer dan doorgaans gedacht – op het werk van die (soms fel verguisde) grote scharen ambtenaren?

Ondertussen verrijken de opgravingen in Sagalassos onze inzichten in nog andere, eeuwenoude grondvesten van onze moderne samenleving. De wiskunde heeft dan weer haar priemgetallen: zijn ze alleen maar fijn om mee te spelen of openen ze de deur naar boeiende nieuwigheden? 

Soms blijken fundamenten ook te wankelen. Kan de klassieke literatuur nog standhouden in onze snel veranderende multimedia-maatschappij? Is privacy een basisrecht of was het dat eigenlijk nooit en hoeven we ons dus ook geen zorgen te maken over onze e-privacy?

Samen met acht opmerkelijke sprekers gaan we op zoek naar de pilaren waarop onze wetenschappelijke kennis geschraagd is. We graven naar de historische fundamenten van onze samenleving, zoeken de onveranderlijke componenten in de architectuur, bekijken de basiselementen en –mechanismen in de wiskunde en de chemie, verwonderen ons over de cel als kleinste bouwsteen van ons lichaam, komen te weten of e-privacy een illusie is en evalueren de waarde van literatuur ten tijde van internet.

De digitale folder vindt u hier.