Wetenschap gaat viraal

Voor zover nog nodig, maakte de pandemie duidelijk dat wetenschap ons leven stuurt. Meer dan ooit werd er ook over gepraat. Zelfs over een wetenschap als de virologie, waarvan de meeste mensen tot voor kort enkel wisten dat die werd beoefend door gespecialiseerde lieden in afgeschermde labo’s, heeft nu zo’n beetje iedereen iets te zeggen. Iedereen viroloog. De snelheid waarmee meningen over wetenschap viraal gingen overtrof nog de ongeziene snelheid waartegen virologen, microbiologen, epidemiologen en vaccinologen zelf resultaten boekten, en bovendien was er niet weinig kritiek op de rol die wetenschappelijke experten speelden in het publieke domein en in de politiek. Gingen wetenschappers hun boekje te buiten?

Wetenschap gaat dus viraal in verschillende betekenissen van het woord.

In deze reeks besteden we uiteraard aandacht aan het onderzoek naar ‘virussen en ander ongedierte’, staan we stil bij de strategische communicatie over covid19 en bij de pogingen tot monitoring van toxische opinievorming op sociale media. We doen zelfs een poging tot kritische geschiedschrijving van de pandemie. Bovendien laten we zien dat burgers niet enkel gratuite meningen spuien, maar dat ze niet zelden een constructieve rol spelen in het participatie-onderzoek (bv naar DNA-sporen of naar geschikte afvalberging). Verder gaan we in op enkele spectaculaire wetenschappelijke doorbraken (o.a. naar ‘machine learning’ en in het forensisch onderzoek) en bekijken we welke (soms problematische) gevolgen wetenschappelijke toepassingen kunnen hebben (bijvoorbeeld in de organisatie van de zorg, en meer algemeen bij de verspreiding van technologie).

Dat wetenschap uitwisseling en debat impliceert, willen we dit jaar extra in de verf zetten. Vandaar enkele ‘dubbellezingen’.

Vertel het nieuws over Studium Generale gerust verder – het mag viraal gaan!