Orde en Chaos

De relatie tussen orde en chaos doet ons denken aan het probleem van de kip en het ei. Komt orde uit chaos of chaos uit orde? Of bestaat er geen tegenstelling? Deze vraagstelling vormt de rode draad in de acht thema's.

Leidt de toenemende globalisering tot chaos? Wat met de klimaatsveranderingen? In hoeverre is daar de orde in de natuur verstoord en zorgt dit alsmaar meer voor chaos? En hoe zit het met ons taalgebruik? Zijn er spanningen tussen de verschillende talen? Is de relatie tussen orde en chaos ook van toepassing op onze regelgeving? Juristen stellen steeds meer wetten op om de maatschappij ordelijk te laten verlopen, maar creëert deze overregulering niet juist grotere chaos? En hoe zit het in de kunst? Creëert de kunstenaar vanuit de chaos orde? Ook de relatie tussen "chaos en orde in de wiskunde, het milieu en de stedenbouw wordt uitgepluisd tijdens de lezingenreeks.

Programma

16 oktober 2006

Globalisering en Chaos

Spreker: Lic. Dirk Barrez, Vrt-TV journalist en auteur

23 oktober 2006

Energie schept orde door chaos

Spreker: Prof.dr. Aviel Verbruggen, milieudeskundige, Universiteit Antwerpen

30 oktober 2006

Taal en mens: bedrieglijke chaos, ingebeelde orde

Spreker: Prof.dr. Jef Verschueren, taalkundige, Universiteit Antwerpen

6 november 2006

Van catastrofe tot chaos. Stedenbouw van de moderne tijd tot nu

Spreker: Prof. dr. ir. arch. Piet Lombaerde, burgerlijk ingenieur architect, Hogeschool Antwerpen

13 november 2006

Recht, orde en chaos

Spreker: Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer, nationale ombudsman, Nederland

20 november 2006

Chaos en catastrofe: alles in orde!

Spreker: Prof.dr. Alain Verschoren, wiskundige, Universiteit Antwerpen

27 november 2006

Bestrijden van klimaatsverandering: een nieuwe sport

Spreker: Dr. Frank Raes, klimaatdeskundige, European Commission, Joint Research Centre, Ispra

4 december 2006

Kunst: orde of chaos

Sprekers: Luc Tuymans, kunstenaar, Antwerpen en Prof.dr. Peter De Graeve, filosoof, Universiteit Antwerpen