Gevaarlijke ideeën

De geschiedenis van de wetenschap bestaat uit een aaneenschakeling van baanbrekende, nuttige, goede, maar ook ‘gevaarlijke’ ideeën. Sommige ideeën zijn ronduit bedreigend voor het voortbestaan van onze wereld. Andere ideeën hebben last van een slecht imago of worden fout begrepen. ‘Au fond’ zijn ze niet gevaarlijk, maar toch roepen ze angst of wantrouwen op. Soms dreigt het gevaar uit andere hoek, niet uit de wetenschap maar uit de samenleving. Ongefundeerde ideeën gaan hun eigen leven leiden met ongekende situaties of ontwikkelingen tot gevolg.
 
Hoe ontkracht je kwakkels en misvattingen? Wie zet een rem op schadelijke gevolgen van een nuttig idee? Wetenschappers stuiten in hun onderzoek vaak op grenzen en proberen ze ook te verleggen, maar mag je alles onderzoeken wat mogelijk is? Met deze en andere vragen willen we de deelnemers aanzetten tot grensoverschrijdend denken.
 
De impact van ‘gevaarlijke’ ideeën op onze samenleving vormt de rode draad van Studium Generale 2008-2009. Acht sprekers delen hun ideeën en nodigen u uit om met hen van gedachten te wisselen.

Programma

13 oktober 2008

De onvoltooide globalisering

Spreker: prof. dr. Paul De Grauwe, Katholieke Universiteit Leuven.

20 oktober 2008

Gevaarlijke ideeën in de biologie?

Spreker: prof. dr. Herwig Leirs, Universiteit Antwerpen.

27 oktober 2008

De Duivelsverzen: ongelezen maar levensgevaarlijk.

Spreker: prof. dr. Geert Lernout, Universiteit Antwerpen.

3 november 2008

Het nieuwe mensbeeld van de 21ste eeuw: evolutiepsychologie.

Spreker: dr. Griet Vandermassen, Universiteit Gent.

17 november 2008

Faalt de overheid of faalt de burger? Gevaarlijke (of simplistische) ideeën over burger, overheid, recht en samenleving.

Spreker: prof. dr. Bernard Hubeau, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel.

24 november 2008

Recht en antropologie: een ‘gevaarlijke’ combinatie?

Spreker: prof. dr. Marie-Claire Foblets, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven

1 december 2008

Kan cryptografie de wereld redden?

Spreker: prof. dr. Vincent Rijmen, Katholieke Universiteit Leuven.

8 december 2008

Is het subjectieve meetbaar?  Over de grenzen van kwantificeren en objectiveren in de psychiatrie.

Spreker: prof. dr. Bernard Sabbe, Universiteit Antwerpen.