Transitië, bestemming bereikt?

Stilstaan is achteruitgaan, de wereld evolueert nu eenmaal razendsnel. Bent u al in de weer met het oplossen van uitdagingen zoals energieschaarste, vergrijzing, klimaatverandering, dichtslibbende wegen, …? De maatschappelijke druk om mee te denken en – vooral – te veranderen, mag u alleszins gauw verwachten. Welkom in Transitië, waar iedereen meewerkt aan systeeminnovaties en structurele veranderingen! Of loopt het zo’n vaart niet? En voltrekt ‘De grote verandering’ zich geruisloos en hoog boven onze hoofden, zonder grote overgangsbreuken of pijnlijke aanpassingen? Ver van ons bed en niet onze zaak, of een uitgelezen kans om de wereld te veranderen? 

Om structurele veranderingen mee vorm te geven en er een rol in te spelen, dienen we ze eerst en vooral goed te begrijpen. Hoe verliepen transities vroeger? Zitten we vandaag in een of meerdere transities en herkennen we er patronen in? Wie neemt een voortrekkersrol op: burgers, overheid of wetenschappers? Hoe kunnen we de huidige veranderingen beïnvloeden en de wereld (een beetje) mee hertekenen? Is sturing ongewenst of net absoluut noodzakelijk? En welke transities mogen onze (klein)kinderen nog verwachten? 

Er zijn al ontelbare initiatieven gericht op transitie, van Pact 2020 tot Burenkracht, van Transitiebureaus tot Transition Towns. Ziet u door de bomen het bos nog? Met de nieuwe reeks van Studium Generale willen we transitie helpen doorlichten, kritische bedenkingen laten opborrelen en inspiratie aanreiken. 
Acht sprekers geven hun kijk op transitie in verleden en heden, in technologie en bestuursvormen, in identiteit, intermenselijke relaties en klimaat. Van harte welkom om te komen luisteren en van gedachten te wisselen! 

OPGELET: PROGRAMMAWIJZIGING: DE LEZING OVER GENDER WORDT GEGEVEN OP 30 NOVEMBER (I.P.V. OP 23 NOVEMBER) EN DE LEZING OVER DUURZAME STEDEN VINDT PLAATS OP 23 NOVEMBER (I.P.V. OP 30 NOVEMBER)