Mind, Materie en Monsters: over denken in tijden van diversiteit

Wetenschap en denken, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder denken of (be)denkers geen wetenschap. Theorieën worden bedacht, experimenten uitgedacht, resultaten overdacht en conclusies doordacht. Reflecteren over onszelf, over onze samenleving, over de wereld, over het heelal drijft ons voort, op zoek naar steeds nieuwe ontdekkingen, nieuwe horizonten.
 
Maar ons (unieke) vermogen om te denken lijkt soms evenveel vloek als zegen. Oude en vastgeroeste denkpatronen zijn moeilijk te doorbreken en kunnen onze blik op verleden, heden en toekomst vernauwen. Ze beperken ons in onze flexibiliteit, een eigenschap die noodzakelijk is in een cultureel diverse en snel evoluerende samenleving.
 
Daarom wil de lezingencyclus Studium Generale 2009-2010 u gedurende acht avonden doen denken. Over kleine en grote, over revolutionaire en baanbrekende, over mooie en monstrueuze gedachten. Hoe komen denkprocessen op gang? Hoe heeft Darwin zijn evolutietheorie bedacht? Wordt de wereld getransformeerd tot een database? Hoe misleidend kan een misdadiger zijn en hoe denkt de rechercheur die de misdaad moet oplossen? Wat gaat er mis in het brein van mensen met een psychose? Hoe bepalend is ons onderwijs voor de vorming van jonge denkers? Hoe (zouden we moeten) denken over migranten in onze samenleving? En wat vertelt de zoektocht naar het kleinste materiedeeltje ons over onze wereld en onszelf?
 
“Denken” in en over onze samenleving vormt de rode draad van Studium Generale 2009-2010. Acht sprekers delen hun ideeën en nodigen u uit om met hen van gedachten te wisselen.

Programma

5 oktober 2009

Inleidend college

Enkel voor universiteitsstudenten die Studium Generale als keuzevak volgen. Tijdens het inleidend college, om 19u30 in aula R.002 (R-gebouw, Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen) wordt tevens meer informatie gegeven over de opdracht die aan het keuzevak verbonden is.

12 oktober 2009

De rede en haar monsters

Spreker: Prof. dr. Erik Oger, Universiteit Antwerpen
Inleider/moderator: Prof. dr. Walter Weyns, Universiteit Antwerpen
Na afloop wordt u een drankje aangeboden.

19 oktober 2009

"I think": Darwins notities en kladjes

Spreker: Prof. dr. Dirk Van Hulle, Universiteit Antwerpen
Inleider/moderator: Prof. dr. Geert Lernout, Universiteit Antwerpen

26 oktober 2009

Migranten in onze (denk)wereld

Spreker: Prof. dr. Walter Nonneman, Universiteit Antwerpen
Inleider/moderator: Prof. dr. Christiane Timmerman, Universiteit Antwerpen

9 november 2009

Elementaire deeltjesfysica: een reductionistische zoektocht naar de schepping

Spreker: Prof. dr. Nick van Remortel, Universiteit Antwerpen
Inleider/moderator: Prof. dr. Fons Brosens, Universiteit Antwerpen

16 november 2009

Database delirium. Lessen in culturele verwarring.

Spreker: Prof. dr. Jos de Mul, Erasmus Universiteit Rotterdam
Inleider/moderator: Prof. dr. Walter Weyns, Universiteit Antwerpen

23 november 2009

Het forensisch denken: nooit gedaan

Spreker: dr. Jan De Kinder, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Inleider/moderator: Prof. dr. Jacques Tempere, Universiteit Antwerpen

30 november 2009

Nooit gedacht! Psychoanalytische reflecties over de waan in de psychose

Spreker: Prof. dr. Stijn Vanheule, Universiteit Gent
Inleider/moderator: dr. Jan Van Hecke

7 december 2009

Inclusie en diversiteit in onderwijs

Spreker: Prof. dr. Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen
Inleider/moderator: Prof. dr. Dimokritos Kavadias, Universiteit Antwerpen
Na afloop wordt u een drankje aangeboden.