Wetenschap breekt door de waterlijn! Van het topje tot de hele ijsberg

Thema 2013-2014


Het is formidabel hoeveel kennis mensen al vergaard hebben sinds …, wel sinds mensenheugenis. Maar er blijft nog zo veel te ontdekken over onszelf, over de wereld, over het heelal waarin wij leven. Zitten we nog maar aan het topje van de ijsberg, of speuren we al onder de waterlijn? Wat schuilt er nog onder de oppervlakte, welke ‘geheimen’ zullen zich nog prijs geven?


Neem nu onze hersenen. Beetje bij beetje raken ze ontrafeld en dat confronteert ons met existentiële vragen. Hoe ‘vrij’ zijn wij in ons doen en denken? Schatten we ons aangeboren beelddenken genoeg naar waarde in een maatschappij vol visuele prikkels? Hoe ver kunnen we gaan in onze onstuitbare drang naar meer kennis? Nemen intelligente computers het binnenkort van ons over? We turen al heel diep in het heelal, maar wat moeten we denken over al die donkere energie, materie en antimaterie? Wat zullen die nog verborgen kennis en nieuwe inzichten voor ons en onze maatschappij betekenen?

Op onze eigen planeet worden we ondertussen geconfronteerd met armoede, bankencrisissen, (inter)nationale conflicten, klimaatopwarming… Figuurlijke ijsbergen waarop we dreigen kapot te varen als we niet tijdig het roer omgooien. Ondanks alle inspanningen blijft de armoede toenemen. Wat schort er aan ons sociale zekerheidssysteem? In theorie kan België tegen 2050 volledig op hernieuwbare energie functioneren. Wat houdt ons tegen om dit in de praktijk te brengen? Ondanks talrijke lessen in het verleden slagen we er niet in internationale conflicten op te lossen. Kan de internationalisering van justitie de schaal in de goede richting doen overhellen?

Studium Generale serveert u wederom 8 prikkelende lezingen over kunst, justitie, economie, technologie, neurologie, milieu, astrofysica en sociologie. Kom luisteren en mee discussiëren, u bent van harte welkom!