Technos en Logos - Doet technologie de wereld (door)draaien?

Vandaag krijgt praktisch elk aspect van ons dagelijks leven vorm door technologie. Van de wekker die afloopt en het broodje op ons bord, tot de vuilniszak die we buiten zetten en het uitje met vrienden: technologie komt er overal wel (en vaak op verschillende manieren) aan te pas. Maar wat betekent deze alomtegenwoordigheid voor onze relaties, vrije tijd, gezondheid, werk, milieu …? 

Is technologie bevrijdend, of net niet? Zijn alle mogelijke toepassingen ook wel gewenst? Hoe ver kunnen, willen en mogen we als samenleving gaan?

De impact van (nieuwe) technologie op onze samenleving vormt de rode draad van Studium Generale 2007-2008. Acht sprekers geven hun visie en nodigen u uit om met hen van gedachten te wisselen.
 

Programma

15 oktober 2007

Technologische innovatie: prioriteit in het milieubeleid

Spreker: Peter Van Humbeeck, Econoom, Attaché Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Universiteit Antwerpen

22 oktober 2007

Waarheid en Werkelijkheid. Over de impact van digitale technologie op productie en beleving van beeldende en audio-visuele kunst

Spreker: prof. dr. Johan Swinnen, kunstcriticus, Vrije Universiteit Brussel, Sorbonne Nouvelle-Paris III en Hogeschool Antwerpen

5 november 2007

Stamcelonderzoek: medisch (ver)antwoord?

Spreker: prof. dr. Zwi Berneman, Hematoloog, Universiteit Antwerpen

12 november 2007

Logistiek en transport ten dienste van de wereldhandel

Spreker: prof. dr. Theo Notteboom, Econoom, Universiteit Antwerpen
 
Aanvullende Kekulé-lezing (buiten Studium Generale):
“Transport van energie en goederen: Een mondiale uitdaging”
op 13 november 2007 (zie www.kekule.be)

19 november 2007

Multi-disciplinariteit in wetenschap, technologie en samenleving
Spreker: prof. dr. ir. Bart De Moor, specialist elektrotechniek, ESAT-SCD, Katholieke Universiteit Leuven

26 november 2007

Maatschappelijke en ethische gevolgen van nanotechnologie
Sprekers: prof. dr. Lieve Goorden, Sociologe, Universiteit Antwerpen
en dr. Marian Deblonde, Filosofe en fysica, Universiteit Antwerpen

3 december 2007

E-privacy: hoe anoniem ben ik op het internet?
Spreker: prof. dr. Michel Walrave, Communicatiewetenschapper, Universiteit Antwerpen

10 december 2007

"Technologie en geweld: de rol van wetenschappers in een machtsspel."
Spreker: Tomas Baum, Directeur Vlaams Vredesinstituut