Revolutie

1917 was een jaar van revolutie. Staan we anno 2017 nog altijd met getrokken wapens op de barricaden? Zijn er nog plotse en ingrijpende veranderingen, moeten we een grote omslag in ideeën, verhoudingen of systemen verwachten? Of wordt het begrip revolutie – soms, te vaak – loos gebruikt en is er eerder sprake van cruciale evoluties?

Studium Generale zoekt naar goede traditie visies en analyses op uit diverse wetenschapsdomeinen. Wij nodigen u graag uit om mee te ontdekken welke omwenteling de aardwetenschappen dooreenschudde, wat de kruisbestuiving van evolutietheorie en gedragswetenschappen oplevert en wat voor spannende dingen quantumwetenschap in petto heeft. Timmeren we aan de havens van morgen met radicaal nieuwe vormen van samenwerking en innovatie? Maken we binnenkort een kruis over de markteconomie zoals we die kenden? Is de tijd aangebroken voor een heel nieuwe US? Moeten we allemaal verbeten actie voeren voor een nieuwe balans in onze tijdsbesteding? En hoe zat het nu precies met die Russische Revolutie van honderd jaar geleden?

Op acht maandagavonden brengt Studium Generale mensen samen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke avond begint om 19.30 uur met een lezing van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en publiek. Van harte welkom om te komen luisteren en van gedachten te wisselen!