Side header image

Bachelor in de biologie

Het leven zelf is jouw werkterrein, van cel tot ecosysteem

Jij

 • Interesse en aanleg voor exacte wetenschappen?
 • Geïnteresseerd in het leven in al zijn facetten, van cel tot ecosysteem?
 • Wil je weten hoe de natuur in elkaar zit en zich steeds aanpast?
 • Geboeid door DNA, genen en erfelijke eigenschappen?
 • Benieuwd naar wat architecten van zeesponzen afkijken?
 • Wil je zoeken naar een manier om de voedingswaarde van planten te vergroten?

Dan zit biologie bij jou in je genen en schuilt er in jou wellicht een specialist als het gaat om de kennis van levende materie.

Je opleiding

Tijdens je bachelor verwerf je basiskennis in de verschillende domeinen van de biologie. Daar horen ook een aantal basiswetenschappelijke vakken bij zoals wiskunde, chemie en fysica.
 
Je werkt in drie grote leerlijnen: moleculair-cellulair niveau, organismeniveau en ecosysteemniveau.
 
We voorzien veel ruimte voor de evolutieleer als kader voor de hele biologie. De opleiding is sterk gelinkt aan onderzoek op internationaal topniveau. In onze moderne labo’s en ook in het veld doe je dan ook heel wat praktijkervaring op.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot de master in de biologie, met de volgende mogelijke afstudeerrichtingen:

In de afstudeerrichting evolutie- en gedragsbiologie kies je ook voor één van de volgende beroepsgerichte opties:

 • Onderzoek (de ideale voorbereiding op een doctoraat)
 • Ondernemerschap (via de interfacultair ingerichte minor ‘Ondernemerschap’ die je voorbereidt op managementfuncties in private en publieke organisaties).

Een veelzijdige opleiding als biologie biedt ook veelzijdige jobmogelijkheden:

 • Ongeveer een derde van de biologen werkt in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, aan de universiteit of daarbuiten, in een wetenschappelijk instituut.
 • Er zijn ook veel biologen actief bij bedrijven, veelal in de life sciences, biotechnologie of de milieusector.
 • Ook de overheid heeft biologen nodig. Denk maar aan domeinen als leefmilieu en volksgezondheid.

Wil je later graag lesgeven in het secundair onderwijs, om je passie voor biologie over te brengen aan anderen? Kies dan voor een educatieve master. Die kan je meteen na de bachelor of via een verkort traject na de master biologie volgen. Je kan kiezen tussen de afstudeerrichtingen biologie en STEM.