Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie

Kies je voor deze educatieve master dan kan je je niet alleen op hoog niveau verder bekwamen in de biologie, maar word je ook prima voorbereid als leraar in jouw vak. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de biologie, waarbij er ruim aandacht wordt besteed aan de plaats en mogelijkheden van STEM in het secundair onderwijs.

Verder verdiepen in biologie

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast kan uiteraard een uitgebreid en gevarieerd pakket biologische opleidingsonderdelen niet ontbreken. Hierin krijg je een mooi overzicht van het ganse veld, met het moleculair cellulair niveau, het organismeniveau en het ecosysteemniveau, en krijgen ook belangrijke methodieken een plaats.

Dit vul je zelf verder aan met keuzeopleidingsonderdelen uit de verschillende takken van de biologie, met bv. cel- en systeembiologie, evolutie- en gedragsbiologie, ecologie en milieu of biodiversiteit, of met interdisciplinaire opleidingsonderdelen.

De biologische opleidingsonderdelen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, en je volgt ze steeds samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master biologie.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de biologie en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een biologisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de biologie.