Master in de biologie: evolutie- en gedragsbiologie

Deze masteropleiding geeft je een grondig inzicht in het ontstaan van biodiversiteit. Je leert hoe het biotische en abiotische milieu plastische, epigenetische of genetische veranderingen in morfologie, fysiologie en gedrag veroorzaakt en hoe deze veranderingen het functioneren van individuen, populaties en gemeenschappen beïnvloeden. Dankzij je masterscriptie neem je deel aan onderzoek op hoog niveau, gericht op het gedrag en de evolutie van (meestal gewervelde) dieren die in hun natuurlijke omgeving worden bestudeerd.

Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om te interageren met professoren, doctoraatsstudenten en medewerkers, waardoor je de vaardigheden en competenties kunt ontwikkelen die nodig zijn om het fascinerende fenomeen van de evolutie te bestuderen. Je versterkt je inzichten in de evolutiebiologie door het volgen van de volgende sleutelcursussen:

  • Gedragsecologie
  • Ecologie van bevolkingen en gemeenschappen
  • Functionele morfologie en ecologie van gewervelde dieren
  • Macro-evolutie

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Beroepsgerichte opties

In de afstudeerrichting evolutie- en gedragsbiologie kies je ook voor één van de volgende beroepsgerichte opties:

  • Onderzoek: de ideale voorbereiding op een loopbaan in het onderzoek, vaak via een doctoraat.
  • Management & Entrepreneurship: bereidt je voor op managementfuncties in private en publieke organisaties.