Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Profiel

Je opleiding

De master handelsingenieur in de beleidsinformatica is een wetenschappelijk verdiepende opleiding in het domein van de bedrijfskunde, gecombineerd met informatica-aspecten op beleidsniveau.

Je hebt keuze tussen twee afstudeerrichtingen: je legt de focus op Enterprise Engineering of IT Governance

Daarnaast kan je je specialiseren binnen een zelf gekozen major en minor.

Als handelsingenieur in de beleidsinformatica ben je in staat om informaticavraagstukken uit de omgeving van organisaties en (semipublieke) overheden op een wetenschappelijk verantwoorde en geïntegreerde wijze te analyseren en op basis hiervan verantwoorde strategische beslissingen voor te stellen, te beargumenteren, te implementeren, te beheren en bij te sturen.

Je toekomst

Als afgestudeerde handelsingenieur in de beleidsinformatica vorm je in een onderneming mee het beleid op het vlak van informatica. Je analyseert problemen, bereidt oplossingen voor en volgt ze op.

Door je kennis van beleidinformatica en bedrijfskunde vorm je een brug tussen het management en de informatici.

Als handelsingenieur in de beleidsinformatica kan je ook terecht in tal van management- of beleidsfuncties, in het wetenschappelijk onderzoek of in het onderwijs.

Daarnaast biedt dit diploma je de kans om je verder te specialiseren door het volgen van een master-na-masteropleiding aan de Universiteit Antwerpen, aan de Antwerp Management School of elders.