Side header image

Master in het cultuurmanagement

Profiel

Jij

  • Ben je geïnteresseerd of werkzaam in de kunst- en cultuursector en de creatieve industrieën?
  • En ben je op zoek naar een toegepaste opleiding, met reële loopbaanperspectieven, waar professioneel management in deze sectoren centraal staat?

Dan is de master in het cultuurmanagement wat je zoekt.

Je opleiding

Het accent ligt op het verwerven van de nodige concepten, inzichten en vaardigheden uit de functionele management-domeinen die voor de cultuursector van betekenis zijn.

De toepassing in de praktijk vormt de hoeksteen van de opleiding. De exponent bij uitstek van deze benadering is het praktijkproject. In deze onderzoeksstage, die gekoppeld is aan de masterproef, wordt met de verzamelde kennis en vaardigheden in een culturele organisatie een concreet managementprobleem geanalyseerd en opgelost.

Je toekomst

Afgestudeerden komen voornamelijk terecht in management- of beleidsfuncties in een organisatie in de private of de publieke culturele sector.

Met dit diploma ben je in staat om je kennis professioneel, zelfstandig en beargumenteerd aan te wenden bij het voorbereiden, nemen en opvolgen van managementbeslissingen, en dat in de hele culturele sector.

De opleiding richt zich immers op een breed veld: musea, galeries, theaters, orkesten, culturele centra, cultuurdiensten, erfgoedorganisaties, evenementen, theaterbureaus, bibliotheken, cultuurindustrieën zoals de media en de filmsector, de boekindustrie, de muziekindustrie, de modeindustrie enzovoort.