Side header image

Master in de chemie

Profiel

Je opleiding

In het masterprogramma chemie kun je je, via een selectie van keuzeopleidingsonderdelen en keuze van je masterthesis, specialiseren in één van de subdisciplines van de chemie. Dit omvat o.a. moderne materiaalanalyse en –karakterisatie, synthese van nieuwe materialen en verbindingen, en computationele chemie om eigenschappen van nieuwe moleculen of chemische reacties te voorspellen. Daarnaast maakt een uitgebreid pakket opleidingsonderdelen ‘chemie en bedrijf’ deel uit van het masterprogramma, waar bekwame lesgevers uit de industriële chemiepraktijk (petrochemische industrie, polymeerindustrie, metallurgie, voedingsindustrie, ...) een aantal belangrijke aspecten van de moderne industriële chemieactiviteiten vanuit hun eigen ervaring behandelen (bijvoorbeeld milieu- en energiebeheer, financiële, juridische, economische aspecten van de chemische productie en productontwikkeling, kwaliteitszorg, ...). In deze module, die deel uitmaakt van het masterprogramma van alle opties, verwerf je in detail een inzicht over de wijze waarop chemie met de belangrijke economische sectoren van de maatschappij verweven is, en hoe je daar zelf in zal kunnen participeren. De opleiding is erop gericht om je optimaal voor te bereiden op de beroepssituatie van chemici.

Je toekomst

De chemische industrie is in België , en vooral in de provincie Antwerpen, zeer goed vertegenwoordigd. Antwerpen is immers de tweede grootste (petro)chemiecluster ter wereld, na Houston (USA). Zowel grote multinationals als kleine en middelgrote ondernemingen hebben vele chemici in dienst. Bovendien moeten tegen 2020 de (petro)chemische en farmaceutische bedrijven in de Antwerpse regio 16.000 nieuwe  talenten aantrekken om een uitstroom van oudere werknemers op te vangen. De meeste afgestudeerde chemici vinden dan ook na hun opleiding vrij snel een interessante baan: in één van deze bedrijven, maar uiteraard ook in andere sectoren (zie verder). Vele afgestudeerden blijven echter na hun masteropleiding nog enkele jaren aan de universiteit, om een doctoraat voor te bereiden in één van de onderzoeksgroepen (meestal met financiering). Daarnaast is het ook mogelijk om een master-na-master opleiding te volgen.