Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie

Kies je voor deze educatieve master dan kan je je niet alleen op hoog niveau verder bekwamen in de chemie, maar word je ook prima voorbereid als leraar in jouw vak. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de chemie, waarbij er ruim aandacht wordt besteed aan de plaats en mogelijkheden van STEM in het secundair onderwijs.

Verder verdiepen in chemie

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast volg je het verplichte gedeelte chemie uit de niet-educatieve master, zodat je een mooi overzicht krijgt van het ganse veld.

Dit vul je zelf verder aan met keuzeopleidingsonderdelen uit de verschillende takken van de chemie, met bv. milieuchemie, plasmatechnologie, nucleaire chemie, forensische chemie of computationele chemie, of met interdisciplinaire opleidingsonderdelen.

De chemie-opleidingsonderdelen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, en je volgt ze steeds samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master chemie.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de chemie en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een chemisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de chemie.