Side header image

Master in de maritieme wetenschappen

Profiel

Je opleiding

Heb je interesse in transport en logistiek? Heb je een bachelor of master en wil je je graag verder specialiseren? Dan is deze Antwerpse master in transport, logistiek en maritieme wetenschappen iets voor jou!

De masteropleiding maritieme wetenschappen tilt je transport en logistieke kennis naar een hoger niveau en sluit mooi aan bij verschillende bachelor- en masteropleidingen, zoals handelswetenschappen, nautische wetenschappen, logistiek management enzovoort. Gezien het multidisciplinaire karakter van het (maritieme) transportgebeuren richt de masteropleiding zich niet enkel tot economisten of juristen, maar bijvoorbeeld ook tot nautici en beleidsanalisten. Ook als je al in het beroepsleven staat, kan je met de opleiding je transport- en logistieke horizon verbreden.

De masteropleiding biedt je een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding, met aandacht voor de drie grote pijlers van het transportgebeuren: de economische, juridische en technologische pijler. Ze lopen als een rode draad doorheen het studieprogramma.

Je toekomst

Met het diploma van master in de maritieme wetenschappen kan je aan de slag bij een ruime waaier van organisaties binnen en buiten de havengebieden. Voorbeelden zijn de havenbedrijven, maritieme of multimodale transportbedrijven, logistieke operatoren, bedrijven die belangrijke logistieke stromen genereren, de overheid, de beroeps- en belangenverenigingen, de transport- verzekeringssector, de scheepsagentuur...

Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om je verder te specialiseren door het volgen van de Engelstalige Master of Maritime and Air Transport Management (C-MAT) of door het starten van een doctoraatstraject.