Side header image

Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
11
dec

maandag

7:00 7:15

Management en Strategische Sturing van een Professionele Organisatie

Examen
7:00 7:15

Management van het Onderwijsproces

Hoorcollege
7:00 7:15

Management van het Onderwijsproces

Examen
7:00 7:15

Management van het Onderwijsproces

Examen
7:00 7:15

Leren op de werkplek

Hoorcollege
7:00 7:15

Leren op de werkplek

Examen
7:00 7:15

Leren op de werkplek

Examen
7:00 7:15

Instructioneel design

Hoorcollege
7:00 7:15

Instructioneel design

Examen
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Eindwerk
7:00 7:15

Masterproef

Examen
7:00 7:15

Masterproef

Examen
7:00 7:15

Collectief leren in organisaties

Examen
7:00 7:15

Collectief leren in organisaties

Examen
7:00 7:15

Kwaliteitszorg en effectiviteit bij opleidingen

Hoorcollege
7:00 7:15

Kwaliteitszorg en effectiviteit bij opleidingen

Hoorcollege
7:00 7:15

Kwaliteitszorg en effectiviteit bij opleidingen

Examen
7:00 7:15

Kwaliteitszorg en effectiviteit bij opleidingen

Examen
7:00 7:15

Gevorderde kwantitatieve methoden

Examen
7:00 7:15

Gevorderde kwantitatieve methoden

Examen
7:00 7:15

Internationalisering van opleiding en onderwijs

Examen
7:00 7:15

Internationalisering van opleiding en onderwijs

Examen
7:00 7:15

ICT in opleiding en onderwijs

Examen
7:00 7:15

ICT in opleiding en onderwijs

Examen
7:00 7:15

Gevorderde kwalitatieve methoden

Examen
7:00 7:15

Gevorderde kwalitatieve methoden

Examen
7:00 7:15

Interdisciplinair project

Hoorcollege
7:00 7:15

Interdisciplinair project

Examen
7:00 7:15

Onderwijsfilosofie

Examen
7:00 7:15

Onderwijsfilosofie

Examen
7:00 7:15

Methodologische uitdagingen binnen opleidings- en onderwijswetenschappen

Examen
7:00 7:15

Methodologische uitdagingen binnen opleidings- en onderwijswetenschappen

Examen
7:00 7:15

Veranderingsmanagement

Examen
7:00 7:15

Veranderingsmanagement

Examen
7:00 7:15

Strategisch Human Resource Development

Examen
7:00 7:15

Strategisch Human Resource Development

Examen
7:00 10:00

Masterproef

Eindwerk Stadscampus
14:00 16:00

Onderwijsfilosofie

Hoorcollege Stadscampus
13
dec

woensdag

14:00 17:00

Masterproef

Masterproef namiddaggroep
Eindwerk Stadscampus
17:30 19:00

Interdisciplinair project

IP-ruimte (lokalen: C.102, C.202, R.212, R.213)
Hoorcollege Stadscampus
19:00 21:30

Masterproef

Masterproef avondgroep (S.R.212 & S.R.213)
Eindwerk
14
dec

donderdag

14:00 17:00

Gevorderde kwalitatieve methoden

PC lokaal
Hoorcollege Stadscampus
18:00 19:30

Gevorderde kwantitatieve methoden

Hoorcollege Stadscampus
19:30 21:00

Gevorderde kwantitatieve methoden

Oefensessie
Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.