Interdisciplinair project

Tijdens de master opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen werken de studenten een volledig academiejaar in team aan een reëel interdisciplinair project (IP) in het brede veld van de opleidings- en onderwijswetenschappen.

Projectonderwijs

Het IP is projectonderwijs

In het IP ga je als student in groep aan de slag om een zinvol reëel project uit te voeren. Je bent lid van een zelfsturende projectgroep die gedurende één academiejaar op een projectmatige manier samenwerkt aan een authentieke taak. Deze projecten situeren zich allemaal in het brede veld van het organiseren van leren in opleidings- en in onderwijssetting, zowel op micro-, meso- als macro-niveau.

De projecten kunnen verschillend van aard zijn. Zowel projecten waarbij iets nieuws moet worden ontwikkeld (ontwikkelproject), als projecten waarbij een geplande activiteit moet worden ontwikkeld en uitgevoerd (uitvoeringsproject) of waarbij een bestaande activiteit moet worden beoordeeld en verbeterd (evaluatieproject), kunnen in aanmerking komen.

Deze projecten zijn authentieke opdrachten in die zin dat ze worden uitgevoerd in opdracht van een externe opdrachtgever die een projectthema aanreikt. Deze externe opdrachtgever van een project kan een persoon, een deel van een organisatie of een hele organisatie zijn.

Het doel van het Interdisciplinair project is om je te leren je kennis en vaardigheden uit diverse opleidingsonderdelen te integreren. Bovendien doe je via het IP concrete ervaring op met professionele competenties, zoals projectmanagement, sociale competenties, communicatieve vaardigheden. Je voert het project immers uit in een zelfsturende projectgroep. Belangrijke elementen in het zelf aansturen van een projectverloop zijn onder meer: een goede projectconceptie maken, het verloop van het project grondig opvolgen, time management, duidelijk en zorgvuldig communiceren en rapporteren, actief deelnemen aan vergaderingen en deze ook kunnen voorzitten, etc.

Multidisciplinair

Het IP is multidisciplinair

Zoals de titel en de doelstellingen van het opleidingsonderdeel doen vermoeden, zijn de projecten in het IP multidisciplinair van aard. Alle projectthema’s beschikken zowel over een empirische als een theoretische component. Die theoretische en onderzoeksmatige component sluit multidisciplinair aan bij de aandachtsvelden uit de opleidingsstructuur namelijk: Leren & Instructie, Organisatie & Beleid, Methodologie & Statistiek.

Informatie voor externe opdrachtgevers

Organisaties die een projectvoorstel willen indienen vinden hier de nodige informatie over het IP editie 2021-2022:

Download de uitnodigingsbrief (pdf - 119kB)
Download de handleiding voor externe opdrachtgevers (pdf - 429kB)

Het indienen van een projectvoorstel verloopt steeds elektronisch via een online formulier. Projectvoorstellen worden ingewacht uiterlijk op 15 mei 2021.

Met bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij Jan Vanhoof of Karen Meynen.

In de kijker: Resultaten IP 2019-2020