Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing.  In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de master opleidings- en onderwijswetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 29 en 30 november 2017 bezocht het peerreviewteam de opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Met de beroepsrollen als uitgangspunt heeft de opleiding een unieke geïntegreerde visie op onderwijs en opleiding.

Door de keuzemogelijkheden in het programma nemen studenten zelf verantwoordelijkheid op voor hun leerproces en ontwikkelen ze zich verder als levenslang lerenden. Ze ontdekken onverwachte en nieuwe werelden en worden zo gemotiveerd om een stevige academische basis met de nodige praktijkgerichtheid en een kritische houding te ontwikkelen.

Via voorbeelden, bespreking van casussen, het interdisciplinair project en de masterproef leggen docenten de link met de praktijk en is de opleiding ingebed in de lokale onderwijs- en opleidingscontext.

Om nieuwe studenten nog beter op te vangen ontwerpt de opleiding een onthaalprogramma dat de sociale en academische integratie bevordert.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.