Opleidingsconcept

Deze figuur toont de (kern)competenties die je in de master opleidings- en onderwijswetenschappen verwerft en de verschillende rollen die je je eigen maakt.

Figuur opleidingsconcept