Kerncompetenties

Je vindt deze kerncompetenties terug in het opleidingsconcept van de master opleidings- en onderwijswetenschappen.

1. De master is op de hoogte van recente inzichten in het brede veld van leren en organiseren in opleidings- en in onderwijssettings, zowel op macro-, meso- als microniveau.

2. De master is in staat om zelfstandig wetenschappelijke literatuur te lezen, te interpreteren en er kritisch over te reflecteren.

3. De master beschikt over probleemoplossende vaardigheden om opleidings- en onderwijssettings te analyseren, en wetenschappelijk verantwoorde oplossingen te suggereren.

4. De master is in staat om een ethisch en sociaal-maatschappelijk en verantwoord oordeel te formuleren op grond van onvolledige informatie.

5. De master kan kennis en inzichten gebruiken om een originele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten.

6. De master bezit de onderzoeksvaardigheden om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

7. De master bezit de leervaardigheden om professionaliseringsbehoeften te detecteren en op basis hiervan de eigen professionele ontwikkeling zelfgestuurd vorm te geven.

8. De master is in staat om zowel kennis, motieven, overwegingen, methoden als conclusies duidelijk en ondubbelzinnig schriftelijk en mondeling te communiceren naar een publiek van specialisten en niet-specialisten.

9. De master beschikt over de sociale vaardigheden om in een opleidings- of onderwijssetting in een team te functioneren en de managementsvaardigheden om een team aan te sturen.

10. De master beschikt over een kritisch-wetenschappelijke en reflectieve houding.