Naar het buitenland

Ga weg LOGO Een internationale ervaring

Een verblijf in het buitenland is een waardevolle ervaring om internationale studie-, onderzoeks- of werkervaring op te doen, je talenkennis te vergroten en andere culturen te leren kennen. Als student OOW heb je verschillende mogelijkheden om tijdens je masterjaar de stap naar het buitenland te zetten. Je kan:

  • een of twee semesters aan een buitenlandse universiteit studeren (in het kader van Erasmus);
  • twee tot drie maanden werkervaring opdoen bij een organisatie of instelling in het buitenland (in het kader van een projectstage);
  • een onderzoek doen bij een organisatie of instelling in het buitenland (in het kader van je masterproef).

Je kan een buitenlands verblijf best al ruim een jaar op voorhand beginnen plannen.

Studeren

Het Erasmusprogramma geeft je de kans om tijdens de masteropleiding OOW voor één of twee semesters in het buitenland te studeren. Je kan naar een van onze vijf partnerinstellingen gaan: Universiteit Twente (NL), Jyväskylän yliopisto (FI), Universität Bayreuth (D), Universität Paderborn (D) en Masarykova univerzita (CZ). Tijdens je verblijf blijf je gewoon OOW-student. Je betaalt dus geen extra studiegeld aan de partnerinstelling. De extra kosten voor de reis en de huisvesting in het buitenland worden deels opgevangen door een beurs van de Europese Unie.

Je aanvraag voor een uitwisseling moet in februari van het academiejaar voor je vertrek rond zijn. De concrete deadlines voor dit jaar vind je op de website van de Dienst Internationale Samenwerking.  

Werkervaring opdoen

De opleiding OOW biedt je ook de kans om tijdens of na jouw studies (buitenlandse) werkervaring op te doen. Er zijn drie opties:

  • een buitenlandse projectstage ter vervanging van het opleidingsonderdeel Interdisciplinair Project (12ECTS). Als student schrijf je je wel gewoon in voor het OPO IP, maar je volgt dit niet zoals de andere studenten. Je verwerft het credit voor dit OPO door een vervangende stage op te nemen;
  • een vrijwillige stage in binnen- of buitenland tijdens je studie (0 ECTS). Deze stage vervangt geen opleidingsonderdelen uit de master OOW, maar komt bovenop het standaard curriculum;
  • een vrijwillige Europese stage van 2 tot 26 weken na je studie (0 ECTS). Als OOW-master kan je je kandidaat stellen voor een Leonardo da Vinci-beurs via de Dienst Internationale Samenwerking.

Vrijwillige stages maken geen deel uit van je officiële studieprogramma.

Voor alle stages, zowel binnen als buiten Europa, geldt dat je zelf de stageplaats aanbrengt. Het vinden van een stageplaats is niet vanzelfsprekend, maar het geeft je de vrijheid om een plaats te zoeken die perfect bij je interesse en beroepsoriëntatie aansluit (bv. via de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking (VVOB)).

In het studentenportaal kan je meer lezen over de buitenlandse projectstage.

Download de brochure met achtergrondinformatie over buitenlandse stages (PDF, 643 kB)

Onderzoek doen

Je kan ervoor kiezen om in het kader van je masterthesis naar het buitenland te gaan om ter plaatse onderzoek te doen en data te verzamelen. Hierbij is je promotor je eerste aanspreekpunt. Bekijk met hem/haar de haalbaarheid, relevantie en meerwaarde van een buitenlands verblijf.

Aansluiten bij een onderzoeksgroep aan een van onze vijf partnerinstellingen is ook een optie (Universiteit Twente - NL, Jyväskylän yliopisto - FI, Universität Bayreuth - D, Universität Paderborn – D, en Masarykova univerzita - CZ). Bespreek de keuze van je gastorganisatie met de internationale coördinator om zeker te zijn dat de uitwisseling aan alle voorwaarden voldoet. 

Interesse?

Bekijk eerst de informatie van de Dienst Internationale Samenwerking in de rubriek “Naar het buitenland”. 

Van groot belang is dat je tijdig van start gaat met de inhoudelijke en vormelijke voorbereiding van je uitwisseling. Het initiatief en de coördinatie liggen in jouw handen, maar weet dat OOW je graag op weg helpt en ondersteunt.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

  • Voor bijkomende, algemene informatie, mail naar Ruud Lelieur, assistente internationalisering van de OOW-opleiding;
  • Voor info over Erasmus, mail naar Piet De Vroede, stafmedewerker internationalisering van de faculteit SW;
  • Voor info over de vrijwillige stage, mail naar Karen Meynen, de stagecoördinator van de faculteit SW.