Training en opleidingskrediet

De Antwerp Doctoral School ondersteunt doctorandi in hun doctoraatsopleiding door:

  • Cursussen aan te bieden: De Antwerp Doctoral School heeft een eigen aanbod (het ADS-aanbod) aan gratis cursussen voor doctorandi die de doctoraatsopleiding volgen. Verder werken wij ook samen met de vier andere Vlaamse universiteiten en andere instellingen. Neem ook zeker een kijkje in dit trainingsaanbod.
     
  • Opleidingskrediet te voorzien: Doctorandi die de doctoraatsopleiding volgen, kunnen dankzij het opleidingskrediet op eigen initiatief aan relevante activiteiten deelnemen en (deels) deze kosten terugbetaald krijgen.

Lees vóór je je inschrijft voor een activiteit ook aandachtig de regelgeving.

(Bijna) post-doc en je vindt op onze site geen geschikte training? Neem dan contact op met het Talent Center van Dep. Personeel & Organisatie (zie Pintra).