Hedendaags Hebreeuws niveau 2

Semester 1: beknopte herhaling basis Hebreeuws (grammatica en vocabularium), een opbouwende videocursus (zes hoofdstukken) met bijhorende werkbladen.
Semester 2: uitbreiding woordenschat en uitdieping grammaticale kennis. Naast hoorcollege ook groepswerk en zelfstudie o.m. via internet.

Het tweede niveau Hebreeuws bouwt verder de grammaticale kennis uit. De student dient zich onder meer alle tijden en vormen van het werkwoord eigen te maken. Ook de naamwoorden, hun verbuiging en naamvallen worden grondig bestudeerd, evenals de zinsbouw. Ook het verder oefenen van de spreekvaardigheid is een doel van deze cursus. De leerstof wordt uitgebreid geoefend, interactief, individueel (b.v. via oefeningen en raadseltjes op het internet) en in groep. Er zijn vertaalopdrachten (door het uitvoeren ervan wordt bovendien een zekere routine verworven, waarmee de student in staat moet zijn om een Hebreeuwse tekst snel en adequaat te vertalen). Op het einde van het trimester kunnen studenten langere teksten lezen, een kort opstel schrijven en spreken over een aantal onderwerpen die aansluiten op de woordenschat van de leerstof. Naast de taal komen ook aspecten van de joodse cultuur aan bod.

Lesmateriaal: Leerboek "Lehatzliach be ivrit" van Meira Maadia, audio- en videomateriaal om zelfstudie te vergemakkelijken..

Evaluatie: een schriftelijk tentamen met getuigschrift.

Toelatingsvoorwaarden: vervolg op Hebreeuws niveau 1 of voor iedereen met een basiskennis hedendaags Hebreeuws.

Eindcompetenties: Beknopte herhaling basis Hebreeuws, uitbreiding woordenschat en uitdieping grammaticale kennis.

Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten: contactmomenten (oefeningensessies, seminarie/werkcolleges, vaardigheidstrainingen)