Jiddisch niveau 2

In het tweede niveau ontwikkelen cursisten verder kun kennis van de Jiddische grammatica, woordenschat en de eigen manier van uitdrukken in het Jiddisch (uitdrukkingen), door het lezen van literaire teksten, eenvoudige krantenartikels en via gerichte oefeningen. Alles wordt in het werk gesteld om cursisten de vaardigheden bij te brengen om het Jiddisch vlot te kunnen lezen, schrijven en spreken.

Lesmateriaal: Een syllabus "Jiddisch voor Nederlandstaligen" evenals bijkomende teksten en geluidsfragmenten worden door de docent ter beschikking gesteld.

Toelatingsvoorwaarden: Jiddisch niveau 1 of een basiskennis Jiddisch.

Eindcompetenties: Verdieping van de woordenschat en uitdieping van de grammatica, bevordering van de taalbeheersing.

Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten: contactmomenten (hoorcolleges, oefeningensessies, vaardigheidstrainingen), eigen werk (oefeningen, opdrachten individueel).

Evaluatievormen: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding, permanente evaluatie.

Wie de cursus met succes afrondt, ontvangt een getuigschrift.

Contact

Bezoekersadres
Instituut voor Joodse Studies
Stadscampus (gebouw L)
Lange Winkelstraat 40-42
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 52 43
Fax +32 3 265 52 41
ijs@uantwerpen.be