Cursussen Joodse Studies

Inleiding tot de Joodse cultuur
Prof. dr. Karin Hofmeester

De cursus geeft inzicht in de belangrijkste elementen van het joodse geloof en de joodse geschiedenis. Studenten kunnen na afloop de begrippen die bepalend zijn voor de joodse identiteit interpreteren en zij kunnen de wisselwerking tussen de voortdurende aanpassing en de zorg om het behoud van het "eigene" als rode draad in de joodse geschiedenis herkennen. Zoveel mogelijk wordt dit aan de hand van levensverhalen en tekstfragmenten van invloedrijke joodse geleerden, schrijvers en intellectuelen geïllustreerd. Verder wordt aandacht besteed aan het dagelijks leven in joodse gemeenschappen in verschillende periodes en gebieden.

Inleiding tot de Joodse cultuur 2
Prof. dr. Karin Hofmeester en Prof. dr. Vivian Liska

Dit vak is specifiek gericht op de Taal- en Letterkunde-studenten van de Universiteit Antwerpen en bestaat uit het bijwonen van de cursus "Inleiding tot de Joodse Cultuur" met daarbij een verplicht aanvullend programma dat bestaat uit het bijwonen van vijf donderdagavondlezingen uit de semestriële lezingenreeks van het Instituut voor Joodse Studies.

Jodendom en Filosofie
Prof. dr. Vivian Liska
met medewerking van drs. Dennis Baert

Deze cursus beoogt een historische en thematische “basisgeletterdheid” in de Joodse filosofie aan te reiken. Na de inleiding waarin het concept Joodse filosofie zelf aan een kritische beschouwing wordt onderworpen en enkele – voor de later filosofische en theologische ontwikkelingen – belangrijke basisconcepten van het jodendom worden verhelderd, wordt er geopteerd voor de methode van een historisch overzicht van de oudheid tot vandaag. De zwaartepunten liggen bij het Middeleeuwse Rationalisme en de kritiek erop, de Verlichting, de radicale Joodse filosofie van de 20ste eeuw en de 'political turn' van het hedendaagse Joodse denken.

Studium Generale Joodse Studies
Prof. dr. Julien Klener

Deze cursus bestaat uit een inleidende les door Prof. dr. Julien Klener en een keuze van tien donderdagavondlezingen uit het aanbod van het Instituut voor Joodse Studies, gegeven door gerenommeerde gastsprekers uit binnen- en buitenland. Tijdens de inleidende les (gegeven bij de start van het 2de semester) wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de oudere geschiedenis van het jodendom. De avondlezingen benaderen vervolgens het jodendom vanuit de meest diverse invalshoeken (historisch, cultureel, literair, religieus, filosofisch, sociologisch) en periodes.

Franz Kafka: Kurzproza (in het Duits)
Prof. dr. Vivian Liska

Na een inleidend overzicht van de historische, literaire en receptie-esthetische context van Kafka’s werk, wordt een selectie van prozateksten van deze auteur belicht en geïnterpreteerd. Vanuit verschillende perspectieven – filosofisch, sociologisch, psycho-analytisch, retorisch – worden aanzetten tot interpretatie aangeboden en uitgeprobeerd, zodat de studenten zowel inzicht verwerven in Kafka’s werk, als in het potentieel van verscheidene vooral recente – interpretatieve referentiekaders. Speciale aandacht zal hierbij besteed worden aan de Joodse dimensie van het oeuvre.

Contact

Bezoekersadres
Instituut voor Joodse Studies
Stadscampus (gebouw L)
Lange Winkelstraat 40-42
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 52 43
Fax +32 3 265 52 41
ijs@uantwerpen.be