Leesgroep Jiddisch 2017-2018

Leesgroep Jiddisch

Wie ooit taallessen Jiddisch heeft gevolgd of op een andere manier met Jiddisch vertrouwd is, kan in de Leyenkrayz (leeskring) onder begeleiding van Paul Gybels het contact met deze taal onderhouden. Gedurende een jaar wordt, tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten, één belangrijk werk uit de Jiddische literatuur integraal gelezen. Om beurten lezen de deelnemers een stuk van de tekst voor (gevorderde lezers enkele bladzijden, wie nog niet zo vlot leest enkele paragrafen), daarna is er tijd voor verklaring en discussie.

Dit jaar lezen we fragmenten van de roman Di agune (1961) van Chaim Grade (1910-1982), een van de belangrijkste Jiddische schrijvers van de twintigste eeuw. Een agunah is een getrouwde vrouw die volgens de Joodse Wet niet kan hertrouwen, hetzij omdat haar man weigert haar een echtscheidingsbrief te bezorgen, hetzij omdat er geen getuigen zijn die kunnen bevestigen dat haar man is overleden.

Het verhaal speelt zich af in Vilnius, tussen beide Wereldoorlogen. De naaister Merel, de hoofdpersoon van de roman, is al vijftien jaar een agunah. Haar man, Itsik, is niet teruggekeerd van het front in de Eerste Wereldoorlog. Bijna alle soldaten van het regiment waarvan hij deel uitmaakte zijn gesneuveld, maar er is niemand die Itsiks dood op het slagveld formeel kan bevestigen. De rabbijnen in Vilnius kunnen Merel dus niet toestaan om opnieuw te trouwen. Slechts één enkele rabbijn houdt er koppig een afwijkende mening op na en komt daardoor in conflict met de andere rabbijnen. Met zijn toestemming trouwt Merel met de vrome Kalman, een eenvoudige huisschilder en af en toe ook voorzanger op de Joodse begraafplaats. Merels huwelijk met Kalman brengt een reeks gebeurtenissen op gang die de hele stad in rep en roer zullen zetten.

Grade beschrijft de levendige markten in Vilnius, de drukke herbergen, de talrijke synagogen en de woelige vergaderingen van de rabbijnen de ene keer met droge humor, de andere keer met veel gevoel voor dramatiek, maar steeds waarheidsgetrouw en medelevend, zodat de lezer zich een accuraat beeld kan vormen van hoe het Joodse leven verliep in Vilnius, het "Jeruzalem van Litouwen", totdat de Holocaust het voorgoed uitwiste.

De tekst wordt, samen met een verklarende woordenlijst, ter beschikking gesteld door de begeleider. Beide teksten kunnen ook hier gedownload worden:

Di agune (boek)
Di agune (woordenlijst)

Er is een uitstekende Engelse vertaling door Curt Leviant (The Agunah. Indianapolis: Twayne Books, 1974) beschikbaar op het Instituut en het boek is ook vertaald in het Hebreeuws (Ha-Agunah. Tel Aviv: Am Oved, 1962) en in het Russisch.

Tijdstip
Bijeenkomsten 2de semester 2017-2018: 24 januari / 7 en 21 februari / 7, 21 en 28 maart / 18 april / 2, 16 en 30 mei / 13 juni.
Telkens op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Bij het opstellen van de kalender voor de bijeenkomsten wordt rekening gehouden met religieuze feestdagen en vakantieperiodes.

Plaats
Universiteit Antwerpen – Stadscampus, Rodestraat 14 (lokaal R.207), 2000 Antwerpen.
Enkel op 21 en 28 maart vindt de bijeenkomst plaats in lokaal R.214.
Meer informatie: paul.gybels@uantwerpen.be

Contact

Bezoekersadres
Instituut voor Joodse Studies
Stadscampus (gebouw L)
Lange Winkelstraat 40-42
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 52 43
Fax +32 3 265 52 41
ijs@uantwerpen.be