Postdoctoraal onderzoek

Vanaf oktober 2014 voert Dr. Karolien Vermeulen haar postdoctoraal onderzoek uit aan het Instituut voor Joodse Studies. Haar onderzoeksproject, betoelaagd door het FWO-Vlaanderen, onderzoekt het beeld van de stad van de vijand in de Hebreeuwse Bijbel.

Afgelopen projecten

Van 1 december 2011 tot 30 september 2012 voerde Dr. Paula Schwebel haar postdoctoraal onderzoek uit aan het Instituut voor Joodse Studies. Haar onderzoeksproject omhelste een eerste volledige studie van het tijdschrift Die Kreatur uit het Weimar-tijdperk. Dit tijdschrift werd gepubliceerd in Berlijn door Lambert Schneider tussen 1926 en 1930. Het probeerde een platform voor interreligieuze dialoog aan te bieden, en werd geredigeerd door Martin Buber, de Duits-joodse filosoof, samen met Josef Wittig en Victor von Weizsaecker. Als onderdeel van een lopend project over Die Kreatur werkt Dr. Schwebel aan een boek over de theologische, politieke en filosofische betekenis van de thema's van dit tijdschrift, evenals vertalingen van geselecteerde artikelen.

Op 4 mei 2005 verdedigde Dr. Katrien Vloeberghs haar doctoraatsproefschrift "Het kind zonder gezicht - Figuraties van het kind in interferenties tussen het literaire modernisme, de filosofische theorie van Lyotard, Kristeva en Agamben, en de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur" binnen het departement literatuur en in de context van het Instituut voor Joodse Studies. Tijdens haar tewerkstelling aan het Instituut vanaf oktober 2004 rondde zij het onderdeel af dat een thema uit het domein van de joodse studies behandelt: de voorstelling van de Holocaust in hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Dit onderwerp vormde eveneens de focus van haar postdoctorale onderzoek dat zij van 2005 tot 2010 binnen de context van het Instituut uitvoerde.
Dit postdoctorale onderzoek werd mogelijk gemaakt door de steun van het internationale academische beursprogramma "Academic Jewish Studies in Europe Solicited Grant Programme" van Hanadiv Charitable Foundation aan het Instituut voor dit specifieke onderzoeksproject.