Postdoctoraal onderzoek

Sinds 2014 voert Dr. Karolien Vermeulen haar postdoctoraal onderzoek uit aan het Instituut voor Joodse Studies. Haar onderzoeksproject, betoelaagd door het FWO-Vlaanderen, onderzoekt het thuisconcept als ruimte en tekst in de Hebreeuwse Bijbel. Karolien Vermeulen is gepromoveerd tot Doctor in de Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen op 9 december 2013.

Afgelopen projecten

Van 1 december 2011 tot 30 september 2012 voerde Dr. Paula Schwebel haar postdoctoraal onderzoek uit aan het Instituut voor Joodse Studies. Haar onderzoeksproject omhelste een eerste volledige studie van het tijdschrift Die Kreatur uit het Weimar-tijdperk. Dit tijdschrift werd gepubliceerd in Berlijn door Lambert Schneider tussen 1926 en 1930. Het probeerde een platform voor interreligieuze dialoog aan te bieden, en werd geredigeerd door Martin Buber, de Duits-joodse filosoof, samen met Josef Wittig en Victor von Weizsaecker. 

Op 4 mei 2005 promoveerde Dr. Katrien Vloeberghs met haar proefschrift Het kind zonder gezicht - Figuraties van het kind in interferenties tussen het literaire modernisme, de filosofische theorie van Lyotard, Kristeva en Agamben, en de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar tewerkstelling aan het Instituut vanaf 2004 rondde zij het onderdeel af dat een thema uit het domein van de Joodse Studies behandelt: de voorstelling van de Holocaust in hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Dit onderwerp vormde eveneens de focus van haar postdoctorale onderzoek dat zij van 2005 tot 2010 binnen de context van het Instituut uitvoerde. Dit postdoctorale onderzoek werd mogelijk gemaakt door de steun van het internationale academische beursprogramma "Academic Jewish Studies in Europe Solicited Grant Programme" van Hanadiv Charitable Foundation.