Doctoraatsonderzoek

Sinds zijn eerste werkjaar biedt het Instituut voor Joodse Studies de mogelijkheid aan twee pre-doctorale onderzoekers om hun onderzoek uit te voeren binnen de context van het Instituut.

Lopende projecten:

Doctoraatsstudent Adam Sax voert in academiejaar 2021-2022 onderzoek uit aan het Instituut voor Joodse Studies in het kader van een dubbeldoctoraat met de University of Pennsylvania. Gedurende zijn onderzoeksverblijf aan het Instituut zal Adam Sax een hoofdstuk van zijn proefschrift schrijven over elegie in het late werk van de 20ste-eeuwse Duitstalige dichter Paul Celan.

Het doctoraatsproject van Thomas Froy onderzoekt de notie van 'verblijven' in de twintigste-eeuwse Frans- en Duits-Joodse filosofie, met bijzondere aandacht voor het werk van Derrida, Emmanuel Levinas en Martin Buber.

Het doctoraatsproject van Hans van Nes met als titel Arba'ah Ve-Esrim: Paratekst en context in de Rabbijnenbijbels (1517-1525) bestaat uit een grondige, systematische verkenning van de Rabbijnenbijbels op basis van paratekstuele elementen.

Het doctoraatsproject van Sebastian Müngersdorff met als titel Een soort vreemdheid. Met Kafka en Blanchot naar een hedendaagse cultuurkritiek focust op de notie van vervreemding in het werk van de Joodse auteur Franz Kafka en de Franse essayist, schrijver en filosoof Maurice Blanchot.