The Center for the Study of Bible, Culture, and Modernity (CBCM)

Het Center for the Study of Bible, Culture, and Modernity (CBCM) is een samenwerkingsproject van de Universiteit Antwerpen (Instituut voor Joodse Studies), de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en de Universiteit van Princeton. Het centrum heeft als doel innovatief en kritisch onderzoek over moderne Bijbelreceptie te bevorderen. Het CBCM heeft sinds 2012 een reeks conferenties en workshops in Antwerpen, Jeruzalem en Princeton georganiseerd waarbij onderzoekers uit verschillende disciplines en landen betrokken waren.

Het CBCM beoogt het begrip te vergroten van wat Bijbelreceptie precies uitmaakt. Het probeert dat te doen door de aandacht te vestigen op de bijdragen die literatuur, kunst, muziek, filosofie, film, televisie en digitale media leveren in het bepalen van de centrale rollen die de Bijbel in moderne contexten speelt.  

Co-directeurs: Prof. Leora Batnitzky (Princeton University), Prof. Vivian Liska (Universiteit van Antwerpen), Prof. Ilana Pardes (de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem).