Afgesloten doctoraatsprojecten

Het doctoraatsproject van Liesbeth Haagdorens situeert zich binnen de literatuurwetenschap, meer bepaald binnen Duitse literatuur. Het biedt een literatuurwetenschappelijke analyse van drie Duits-joodse auteurs in ballingschap: Lion Feuchtwanger, Albert Drach en Anna Seghers. Liesbeth Haagdorens behaalde met haar doctoraal proefschrift de graad van Doctor in de Taal- en letterkunde op 19 september 2008.

Het doctoraatsproject van Veerle Vanden Daelen is een historisch onderzoek. Het biedt een analyse van de heropbouw van de joodse gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog. Veerle Vanden Daelen behaalde met haar doctoraal proefschrift de graad van Doctor in de Geschiedenis op 24 mei 2006 en is sedert midden mei 2006 werkzaam als assistent binnen het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Het doctoraatsproject van Nathan Van Camp, getiteld Redesigning Life: Eugenics, Biopolitics, and Originary Technicity, situeert zich binnen de techniekfilosofie. Aan de hand van een analyse van de belangrijkste 20ste eeuwse Duits-joodse filosofen wordt o.a. onderzocht in welke mate hun diagnose van en reactie op de moderne door technologie gedomineerde samenleving beïnvloed is door joodse denkbeelden. Nathan Van Camp behaalde met zijn doctoraal proefschrift de graad van Doctor in de Wijsbegeerte op 24 mei 2013.

Het doctoraatsproject van Karolien Vermeulen met als thema Woordspel in de Hebreeuwse Bijbel en de versiones antiquae situeert zich op het snijvlak van taalkunde, letterkunde, vertaalkunde, theologie en geschiedenis. Karolien Vermeulen behaalde met haar doctoraal proefschrift de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde op 9 december 2013.

Het doctoraatsproject van Jo Bogaerts met als titel Transcendence Estranged: Sartre, Kafka and French Existentialism onderzoekt de betrokkenheid van het Franse existentialisme bij Kafka's werk teneinde de complexe interface tussen literatuur en filosofie, die van groot belang is geweest sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, te verkennen. Jo Bogaerts behaalde met zijn doctoraal proefschrift de graad van Doctor in de Letterkunde op 22 april 2015.

Het doctoraatsproject van David Dessin met als titel Secularization and Universalization: Franz Kafka, Max Brod and Hans-Joachim Schoeps wil bijdragen aan ons begrip van de verhouding tussen filosofie, religie en literatuur door de manier te bestuderen waarop o.a. Max Brod en Hans-Joachim Schoeps het werk van Kafka en andere literaire teksten hebben gelezen en gebruikt.