Opdrachtverklaring

Het Instituut voor Joodse Studies legt zich toe op de uitbouw van een interdisciplinair, internationaal ingebed studiecentrum over het jodendom in de breedste betekenis van de term en vanuit diverse wetenschappelijke perspectieven. Om deze kernopdracht te realiseren, is het Instituut actief op het gebied van academisch onderzoek, universitair onderwijs en educatieve en maatschappelijke dienstverlening.
 
Tot de vaste agendapunten hoort jaarlijks een twintigtal breed toegankelijke donderdagavondlezingen door deskundigen in uiteenlopende aspecten van de Joodse studies, taalcursussen Jiddisch en hedendaags Hebreeuws (Ivriet) en de leeskring Jiddisch. Het Instituut voor Joodse Studies biedt ook cursussen Joodse literatuur aan, die verankerd zijn in het curriculum van Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, maar die men ook als vrije student kan bezoeken.
 
Het Instituut voor Joodse Studies wil een inspirerende omgeving zijn voor jonge onderzoekers die ofwel binnen de context van het Instituut hun doctoraatsverhandeling schrijven in een periode van vier jaar ofwel hier als onderzoeker van een andere (buitenlandse) instelling te gast zijn. Tevens vormen de jaarlijkse internationale congressen een forum voor kennismaking met de meest gerenommeerde wetenschappers binnen Joodse studies over de hele wereld en onderhoudt het Instituut talrijke samenwerkingsverbanden met internationale centra voor Joodse studies. Het Instituut streeft ernaar om deze wetenschappelijke bijeenkomsten vrij van toegangsgeld open te stellen voor alle geïnteresseerden. Achteraf worden congresbijdragen voor publicatie gebundeld in wetenschappelijke uitgaven, speciale nummers van academische tijdschriften of onafhankelijke publicaties.
 
Het Instituut huisvest eveneens een collectie breed toegankelijk alsook gespecialiseerd bronnenmateriaal, primaire en secundaire literatuur. Deze bibliotheek kunnen zowel onderzoekers als lekenbezoekers raadplegen.
 
Zowel in de gehanteerde benaderingen als in zijn werking streeft het Instituut naar openheid en verscheidenheid. Het ziet zichzelf als een forum voor interactie tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines in interdisciplinair onderzoek, tussen academici en studenten uit Vlaanderen en hun buitenlandse collega's, tussen de universiteit en heterogene bevolkingsgroepen in de samenleving. Medewerkers en bezoekers van het Instituut voor Joodse Studies delen enerzijds aandacht en respect voor de bijzondere, historisch gegroeide levensvorm en cultuur van het jodendom. Zij kiezen er anderzijds voor om deze belangstelling binnen een academische context te ontwikkelen. De volledige werking van het Instituut voor Joodse Studies situeert zich binnen dit spanningsveld.
 
Deze kernmissie van het Instituut wordt institutioneel bekrachtigd door een vijf jaar durende beheersovereenkomst tussen de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het Instituut voor Joodse Studies. De vierde beheersovereenkomst startte op 01 januari 2017. In zijn opzet en werking is het Instituut voor Joodse Studies een unicum in het Vlaamse academische landschap.