Medewerkers

Directeur
Prof. dr. Vivian Liska

Onderzoekers
Drs. Adam Sax
Drs. Thomas Froy
Dr. Annelies Augustyns
Drs. Sebastian Müngersdorff
Drs. Hans van Nes
Dr. Karolien Vermeulen

Geaffilieerde onderzoekers
Drs. Dennis Baert
Dr. Theodor Dunkelgrün
Prof. dr. Arvi Sepp
Dr. Janiv Stamberger
Dr. Nathan Van Camp
Dr. Veerle Vanden Daelen
Dr. Joachim Yeshaya

ZAP-leden
Prof. dr. Thomas Ernst
Prof. dr. Kathleen Gyssels

Geassocieerde leden
Prof. dr. Christiane Stallaert

Raad van bestuur
Prof. dr. em. Joachim Leilich, emeritus hoogleraar wijsbegeerte, faculteit Letteren en Wijsbegeerte UAntwerpen
Prof. dr. em. Geert Lernout, emeritus hoogleraar vergelijkende literatuurstudie, faculteit Letteren en Wijsbegeerte UAntwerpen
Dr. Adriaan Overbeeke, navorser faculteit Rechten UAntwerpen; faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Anne Adams, diensthoofd Grants Office UAntwerpen
Prof. dr. Herman Van Goethem, rector UAntwerpen

Gastprofessoren
Prof. dr. Karin Hofmeester

Taalleerkrachten
Ir. Paul Gybels, Jiddisch
Aaron Malinsky, Hedendaags Hebreeuws

Coördinatie
Jan Morrens

Wetenschappelijke adviesraad
Prof. dr. em. M.S. Ronald Commers, Universiteit Gent
Baron Prof. dr. em. Julien Klener, emeritus Universiteit Gent
Prof. dr. Klaas A.D. Smelik, Universiteit Gent
Prof. dr. Arthur Willy Szafran, Université Libre de Bruxelles
Dr. Rudi Van Doorslaer, Universiteit Gent
Prof. dr. Kris Van Heuckelom, KU Leuven

Waarnemer - Yves Kohn

Internationale adviesraad
Prof. dr. Shlomo Avineri (Hebrew University of Jerusalem)
Prof. dr. Ulrich Baer (New York University)
Prof. dr. Michael Brenner (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Prof. dr. Mark H. Gelber (Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva)
Prof. dr. Moshe Halbertal (Hebrew University of Jerusalem)
Prof. dr. Christine Hayes (Yale University)
Prof. dr. Moshe Idel (Hebrew University of Jerusalem)
Prof. dr. Alvin Rosenfeld (Indiana University)
Prof. dr. David Ruderman (University of Pennsylvania)
Prof. dr. Bernd Witte (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Prof. dr. Irene Zwiep (Universiteit van Amsterdam)

Alumni
Dr. Liesbeth Haagdorens, onderzoeker (Literatuurwetenschap: "De wisselwerking tussen identiteit en ruimte in de joods-Duitse Exilliteratur")
Dr. Veerle Vanden Daelen, onderzoeker (Geschiedenis: "De heropbouw van de joodse gemeenschap te Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960)")
Dr. Nathan Van Camp, onderzoeker (Wijsbegeerte: "Redesigning Life: Eugenics, Biopolitics, and Originary Technicity")
Dr. Karolien Vermeulen, onderzoeker (Taal- en Letterkunde: "Woordspel in de Hebreeuwse Bijbel en de versiones antiquae")
Dr. Jo Bogaerts, onderzoeker (Taal- en Letterkunde: "Transcendence Estranged: Sartre, Kafka and French Existentialism")

Voormalige leden
Bestuursraad: Prof. dr. Alain Verschoren (overleden 2020)
Internationale adviesraad: Prof. dr. Ada Rapoport-Albert (overleden 2020)