Links

Centra voor Joodse Studies
European Association for Jewish Studies
Institut d’Etudes du Judaïsme (Institut Martin Buber)
Hebreeuws aan de KU Leuven
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie (KULeuven)
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
Juda Palache Instituut (P.C. Hoofthuis)
Stichting Jiddisj
Joods Educatief Centrum Crescas
Maison de la Culture Yiddish – Bibliothèque Medem
Institut für Jüdische Studien der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Yad Vashem
Menasseh ben Israel Instituut

Joodse organisaties in België
Ambassade van Israël in België
Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Forum der Joodse Organisaties
De Centrale
Genootschap B’Nai B’Rith, loge Mala Zimetbaum v.z.w.: T +32 (0)3 231 20 00
De Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen
Centre Communautaire Laic Juif de Belgique
Cercle Ben Gourion

Joodse cultuur en geschiedenis
Joods Museum van België
Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
Institut de la Mémoire Audio-visuelle Juive
Stichting voor de Eigentijdse Herinnering
Stichting Auschwitz
Akadem

Joodse gemeenten in Antwerpen
Israëlitische Gemeente van Antwerpen "Shomre Hadas"
Israëlitische Orthodoxe Gemeente van Antwerpen “Machsike Hadass”: T +32 (0)3 233 55 67

Joodse media in België
Joods Actueel
Radio Judaïca

Informatie over het jodendom voor scholieren en studenten
Ben je scholier of student en moet je een werk maken over (aspecten van) het jodendom? Dan vind je in de volgende boekjes over het jodendom beslist nuttige informatie:
Jodendom voor beginners (Lou Evers - Uitgeverij Forum)
Jodendom (Albert van der Heide - Reeks Wegwijs - Uitgeverij Kok)
Onze joodse buren (Sylvain Brachfeld - Uitgeverij Houtekiet)
Deze en andere werken kunnen na afspraak geraadpleegd worden op het Instituut voor Joodse Studies.

Tot slot zijn de pagina's www.jewishencyclopedia.com en www.joods.nl ook goede startpagina's voor opzoekingen over het jodendom.