In 2014 verwierf de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen, op aanraden van de bibliothecaris van het Ruusbroecgenootschap, meer dan 1000 devotieprenten en teksten uit de collectie van wijlen professor A.K.L. Thijs, expert op het gebied van afbeeldingen en drukwerk uit Antwerpen in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. De collectie is in permanente bruikleen geschonken aan het Ruusbroecgenootschap.

De collectie Thijs is een belangrijke aanvulling op onze rijke collectie devotieprenten. Samen voorzien ze in ongewoon omvangrijke documentatie van de talrijke manieren waarop drukwerk een belangrijke rol speelde in het leven van katholieken, en het vertegenwoordigt bovendien ook een uitzonderlijk overzicht van de productie van zulke afbeeldingen en teksten, waarvoor Antwerpen vermaard was in heel Europa in de vroegmoderne periode.

Om het belang van deze collectie te onderstrepen is de Universiteitsbibliotheek begonnen met het catalogiseren van de Collectie Thijs. Voor elk object in deze collectie wordt een eenvoudige beschrijving gemaakt in een database, samen met beschrijvingen van de makers. Deze informatie zal worden samengevoegd met aanvullende informatie die onderzoekers in staat zal stellen meer te weten te komen over de verschillende zaken die eigen zijn aan het gebruik van deze rijke collectie afbeeldingen en teksten door kerken en kloosters, en door privé personen voor persoonlijke devotie. Ieder item zal worden voorzien van een gedigitaliseerde afbeelding. Na voltooiing van het catalogiseringsproject zal de data online beschikbaar worden gemaakt voor het brede publiek.

In de nabije toekomst zal ook de collectie devotieprenten van het Ruusbroecgenootschap volgens deze richtlijnen worden ontsloten.