Met een collectie van (geschat) 40.000 prenten is de collectie devotieprenten van het Ruusbroecgenootschap een belangrijke bron voor onderzoek naar iconografie in de zeventiende en achttiende eeuw, Antwerpse graveurs, jezuïetenuitgaven en plaatsgebonden devoties. Via onze website kunnen de handgeschreven inventarissen al enige tijd doorzocht worden, maar vanaf september 2021 gaat onze lang gekoesterde wens in vervulling: de digitale ontsluiting van de prentencollectie!

Projectteam

Daniël Ermens
Erna Van Looveren
Esther Van Thielen

Planning

In de eerste fase van het project wordt gewerkt met een Access-database, die in de loop van 2022 zal worden verhuisd naar de Brocade-module die Anet voor de collectie ontwerpt. We hopen in het najaar van 2022 de eerste resultaten online te kunnen delen en tegen 2025, wanneer het Ruusbroecgenootschap 100 jaar bestaat, een aanzienlijk deel van de collectie te hebben ontsloten.

Alle prenten in de collectie worden beschreven, gescand en opnieuw verpakt. Om dit proces zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, worden de deelcollecties een-voor-een beschreven. De eerste deelcollectie die wordt beschreven zijn de ca. 4.000 evangelieprenten. Via Twitter wordt dagelijks een van de reeds beschreven prenten gedeeld.

Financiëring

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van de Stichting Jezuïetenerfgoed.