Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Praktijkprojecten en stages

Studenten zetten hun theoretische kennis om in de praktijk

Al tijdens je studies kan je de organisatiepraktijk op een actieve manier leren kennen. Via een (vrijwillige) stage, praktijkproject of onderzoeksstage, of praktijkgerichte masterproef doe je relevante werkervaring op binnen de professionele context en leer je de theorie toe te passen in de praktijk.

 Praktijkervaring biedt tal van voordelen:

 1. Je leert een professionele werkomgeving kennen, wat bijdraagt tot je loopbaanontwikkeling.
 2. Je krijgt meer inzicht in je eigen capaciteiten, en leert je werkpunten te identificeren & te verbeteren.
 3. Je bouwt een netwerk op, wat interessant is voor een eerste werkervaring.
 4. Het is een troef op je CV!

​​Studenten vinden meer praktische informatie op het studentenportaal.

1. Praktijkproject

Binnen het praktijkproject analyseer je een reëel bedrijfsprobleem of uitdaging, en maakt je concrete, realistische aanbevelingen op basis van een eigen synthese. Deze aanbevelingen worden voorgesteld in de vorm van een technisch rapport en presentatie.

Key facts

 • Duur: min. vier weken voltijds (min. 150-180 uren) te spreiden over de zomermaanden en/of tijdens het academiejaar
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project. De faculteitsbegeleider voorziet hoofdzakelijk in een procesmatige en theoretische begeleiding.
 • De output bestaat uit een technisch rapport (praktijkproject) of onderzoeksoutput (onderzoeksstage) in combinatie met een reflectie over je persoonlijke leerproces en soft skills.
 • Telt mee voor 6 studiepunten in je opleiding
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen (behalve sociaal-economische wetenschappen)

Onderzoeksstage

Een onderzoeksstage is een specifieke vorm van praktijkproject waar je meewerkt aan lopend academisch onderzoek binnen een onderzoeksgroep van de faculteit. Vanuit deze onderzoeksgroep kan je je oriënteren in het academische veld en de wereld van het academisch onderzoek verkennen.

2. Praktijkgerichte masterproef

Een praktijkgerichte masterproef is een masterproef geschreven in samenwerking met een bedrijf of organisatie. De masterproef start vanuit de formulering van één of meer onderzoeksvragen en werkt via een analyse naar antwoorden op deze onderzoeksvragen toe.

Key facts

 • Duur: De intensiteit van de samenwerking en van het contact met het bedrijf verschilt naargelang het topic van je masterproef. Sommige studenten werken ter plaatse om data te verzamelen en te analyseren. Voor andere projecten kan de samenwerking bijvoorbeeld beperkt blijven tot het verzamelen van externe data.
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project. De faculteitsbegeleider voorziet hoofdzakelijk in een procesmatige en theoretische begeleiding.
 • Telt mee voor 12 of 15 studiepunten in je opleiding
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

3. Stage

De stage bestaat uit een periode waarin je binnen een bedrijf werkt op een bepaalde dienst of afdeling rond concrete lopende projecten. Er wordt een hoge mate van initiatief en zelfstandigheid verwacht. Je maakt na afloop een reflectierapport ter evaluatie.

Key facts

 • Duur: min. 3 weken voltijds (90 uren) te spreiden over de zomermaanden en/of tijdens het academiejaar
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project.
 • Telt mee voor 3 studiepunten in je opleiding
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen.

Vrijwillige stage

Studenten kunnen er ook voor kiezen om een stage te lopen, maar deze niet in het studieprogramma te integreren bijvoorbeeld wanneer hier geen ruimte voor is. Via een vrijwillige stage doen studenten een relevante werkervaring op naast hun studies, administratief ondersteunt door de faculteit.​

Coördinator Kim Van Overvelt geeft wat extra toelichting