Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier toelating met Nederlands diploma

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Jaarlijks schrijven heel wat studenten met een Nederlands diploma in. In tegenstelling tot andere buitenlandse diploma’s werd de aanmeldingsprocedure voor houders van een Nederlands diploma vereenvoudigd: zij verloopt conform de reguliere inschrijvingsdata en via de centrale inschrijvingsdienst.

Nederlandse studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (terug te vinden bij de opleiding waarin je wil starten onder de rubriek ‘Toelatingsvoorwaarden') kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2021-2022 kunnen ingediend worden tussen 1 maart en 8 oktober 2021. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2021 en 25 februari 2022. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2021-2022.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.