Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier uitzonderingen

Uitzonderingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten | Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Inschrijvingsvereisten

Met een inschrijvingsvereiste wordt vastgelegd voor welk(e) opleidingsonderde(e)l(en) je geslaagd moet zijn om een bepaald opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Indien er inschrijvingsvereisten van kracht zijn, staan deze vermeld in de cursusinformatie op de website en in SisA.

Maximum aantal studiepunten

Je mag per academiejaar maximaal 60 of 66 studiepunten opnemen, afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. Zie facultaire richtlijnen (Blackboard > Faculteit BE > Studieprogramma) om te zien wat voor jou van toepassing is. Voor deze berekening worden alle inschrijvingen samengeteld.

Uitzonderingen

In de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd voor het behandelen van afwijkingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten.

Bij het al dan niet toekennen van deze uitzondering, wordt rekening gehouden met het studieverleden (maximum aantal behaalde studiepunten), het benutten van alle examenkansen en het hoogst behaalde cijfer bij tekorten waar inschrijvingsvereisten overschreden moeten worden.

Het onderwijs- en examenreglement is op al onze studenten van toepassing. (Zie Onderwijs- en examenreglement artikel 4.2)

Let op: Gebruik dit formulier niet om aan te vragen om je masterproef te laten toevoegen. De procedure hiervoor werd vereenvoudigd. Volg de stappen beschreven in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Faculteit BE > Studieprogramma) en indien je voldoet aan de voorwaarden zal je masterproef automatisch worden toegevoegd aan het begin van het tweede semester.

Deadlines

Aanvragen voor uitzonderingen in het academiejaar 2021-2022 kunnen ingediend worden tussen 1 juli en 8 oktober 2021. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2021-2022. Dien je aanvraag in voor 10 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Schreef je je in na 1 oktober, neem dan contact op met de Helpdesk FBE.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Wijzigingen in het tweede semester zijn enkel mogelijk via het formulier 'Wijziging studieprogramma 2e semester'.