Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraag uitzondering op inschrijvingsvereisten en/of max. aantal studiepunten

De inschrijvingsvereisten voor (een) opleidingsonderde(e)l(en) en/of uitzonderingen op het maximum aantal studiepunten

Algemene informatie

Inschrijvingsvereisten

Met een inschrijvingsvereiste wordt vastgelegd welke opleidingsonderdelen je al moet hebben gevolgd om een bepaald opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Indien er inschrijvingsvereisten van kracht zijn, staan deze vermeld in de cursusinformatie op de website en in SisA.

Maximum aantal studiepunten

Je mag per academiejaar maximum 72 studiepunten opnemen, tenzij je onder studievoortgangsbewaking staat. Voor deze berekening worden alle studiepunten samengeteld in geval van inschrijvingen in verschillende studieprogramma’s.

Uitzonderingen

In de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang (CBIS) bevoegd voor het behandelen van afwijkingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten.

Bij het al dan niet toekennen van een uitzondering wordt rekening gehouden met het studieverleden (maximum aantal behaalde studiepunten per academiejaar), het benutten van alle examenkansen en het hoogst behaalde cijfer voor opleidingsonderdelen waarbij inschrijvingsvereisten gelden.

Het Onderwijs- en examenreglement is op al onze studenten van toepassing.

Let op: Gebruik dit formulier niet om aan te vragen om je masterproef te laten toevoegen. Volg de stappen beschreven in de Facultaire Richtlijnen (Studentenportaal> Studieprogramma) en indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je masterproef automatisch worden toegevoegd aan het begin van het tweede semester. Het Studentenportaal is enk

Deadlines

Aanvragen voor uitzonderingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE. Een aangepast studieprogramma kan dan worden opgelegd. 

Voor inschrijvingen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en de tweede vrijdag na de start van het tweede semester (21 februari 2025). Na deze datum dient contact opgenomen te worden met de CBIS via de Helpdesk FBE.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld in volgorde van ontvangst. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.

Wijzigingen in het tweede semester zijn enkel mogelijk via het formulier 'Wijziging studieprogramma 2e semester'.