Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Prof. dr. Marc Koper

Eredoctoraat in de Toegepaste Ingenieurswetenschappen 2024

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen verwelkomde u graag op de masterclass en uitreiking van het eredoctoraat aan prof. dr. Marc Koper, op donderdag 28 maart 2024.

Promotor: Prof. dr. Tom Breugelmans

Abstract

De elektrokatalytische waterstof- en zuurstofevolutiereacties vormen de hoekstenen van waterelektrolyse. In deze masterclass bespreek ik enkele beperkingen van het katalyseren van deze reacties. Specifiek zal ik de recente vooruitgang bespreken in de manier waarop de elektrolytsamenstelling de snelheid van deze reacties bepaalt. Deze complexe wisselwerking tussen elektrode en elektrolyt is iets wat we nog altijd niet volledig doorgronden. Bij de waterstofevolutiereactie spelen kationen in alkalische media een sleutelrol in het bevorderen of remmen van de snelheidsbepalende stap ervan. Bij de zuurstofevolutiereactie op NiFe-oxyhydroxidekatalysatoren hebben kationen een sterk effect op de niet-kinetische bijdrage aan de snelheid, wat erop lijkt te wijzen dat kationen de toegankelijkheid van de actieve sites binnen het gelaagde oxyhydroxide beïnvloeden. Ten slotte kan de samenstelling van de elektrolyt bij beide reacties een grote invloed hebben op de dynamiek van de gevormde bellen bij hoge stroomdichtheden.