Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Smartcafé

Lezingen van onze docenten

Een café waar je slimmer van wordt? Het kan! Al moet je door corona voorlopig nog zelf voor je drankje en hapje zorgen. Maar de smart inhoud krijg je van ons. Ontdek in 45 minuten meer over een bepaald onderwerp, telkens actueel en licht verteerbaar. Interessant voor ingenieurs en ingenieurs in wording. En voor iedereen die bij een ingenieur (in spe) indruk wil maken.

Smartcafé lezing 26 mei 2021: Het is (niet) de schuld van plastics!

Docent Pieter Billen bijt de spits af in deze eerste Smartcafé.

Plastic afval staat meer dan ooit (terecht) in de belangstelling. Hoewel plastics voor tal van toepassingen waarlijk fantastische materialen zijn, werd niet altijd voldoende aandacht geschonken aan het einde van hun leven. Wanneer we echter spreken over het plasticsprobleem, moeten we dit in drie belangrijke categorieën opdelen: impact op de klimaatverandering, grondstoffenuitputting, en mariene vervuiling. Deze opdeling is cruciaal om het over mogelijke oplossingen te hebben, klimaatneutrale plastics lossen bijvoorbeeld niet per sé de oceaanvervuiling op. En bioplastics, chemische recyclage, design-for-recycling, vermijden/vervangen van plastics dan? Allen hebben hun specifieke voor- en nadelen, en kunnen vele tekortkomingen van plastics wegwerken mits slim ingezet. In deze lezing wordt een potentiële weg geschetst voor een duurzame circulaire economie voor plastics, vanuit recente wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. De rol van onszelf als consumenten is soms groter dan gedacht, maar uiteraard is het handig om door de bomen het bos te zien.