Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Voorbereidende cursus Wiskunde

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Voorbereidingscursus wiskunde voor eerste bachelorstudenten 2021-2022

Wil je in september 2021 aan de opleiding tot industrieel ingenieur beginnen, maar twijfel je of je de wiskunde uit het secundair onderwijs voldoende onder de knie hebt? Kom dan naar onze voorbereidingscursus: in 2 weken tijd spijkeren we je basiskennis wiskunde bij.

Fysieke voorbereidende cursus wiskunde

De fysieke voorbereidende cursus wiskunde is bedoeld voor studenten die ingeschreven zijn in de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen op het ogenblik dat deze cursus doorgaat. 

Deze voorbereidende cursus combineert zelfstandige leermomenten met begeleiding door docenten wiskunde. Er is momenteel nog niet beslist hoe het verloop van de fysieke voorbereidende cursus wiskunde er uit zal zien. Deze kan fysiek op de campus of online met bijhorende begeleiding georganiseerd worden.

Het inschrijvingsgeld voor deze cursus bedraagt € 25.Online voorbereidende cursus wiskunde

Ben je momenteel nog niet ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen, dan ka je je registreren voor de online voorbereidende cursus wiskunde.
De zuiver online cursus is een zuivere zelfstudiecursus en biedt geen bijkomende begeleiding of ondersteuning.

Inschrijven voor deze online voorbereidende cursus is gratis. Merk op dat als je al ingeschreven bent in de faculteit TI van de Universiteit Antwerpen, dat je ook kan kiezen voor de betalende fysieke voorbereidende cursus wiskunde.

Zelfstudiepakket wiskunde voor schakelstudenten 2021-2022

Start je in september 2021 aan het schakelprogramma voor industrieel ingenieur en wil je je wiskunde opfrissen? Er is speciaal voor schakelstudenten een zelfstudiepakket wiskunde opgemaakt. Via dit zelfstudiepakket wiskunde kan je je kennis over wiskunde opfrissen.

Klik hier voor het zelfstudiepakket wiskunde voor schakelstudenten van 2021. De inhoud is niet veranderd ten opzichte van de voorbije jaren.

Monitoraat Wiskunde

Is wiskunde niet jouw sterkste kant?

Als student kan je terecht bij Annelies Fabri, onze monitor wiskunde, en ook bij alle overige wiskundedocenten om je tijdens het academiejaar de nodige ondersteuning te bieden bij het verwerken van de wiskundeleerstof.

Er worden heel het academiejaar door SOM-sessies georganiseerd. SOM staat voor Samen Oefeningen Maken. Tijdens deze sessies kan je vrijblijvend langskomen om wiskunde-oefeningen te maken. De monitor is aanwezig om je te helpen als je er zelf niet uit raakt. Uiteraard kan je haar dan ook vragen stellen over de theorie. Zo kan je de technieken die je geleerd hebt in de hoorcolleges en oefenzittingen zelf verder inoefenen. Alle data zijn onder voorbehoud vanwege de actuele coronamaatregelen.

Beroep doen op het Monitoraat Wiskunde is niet verplicht.