Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Flexibel studeren

Welke opties zijn er bij de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Je wil vrijstellingen bekomen

Heb je elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Studenten ingeschreven voor 4 oktober kunnen tot uiterlijk 4 oktober vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede semester. De aanvragen zullen door de Instantie Bijzondere Inschrijvingen en studievoortgangsbewaking van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen behandeld worden uiterlijk 31 oktober.

Studenten die na 4 oktober inschrijven kunnen enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari. De aanvragen zullen uiterlijk 28 februari behandeld worden.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via het formulier aanvraag vrijstellingen, aangevuld met een aantal bijlagen. De Instantie Bijzondere Inschrijvingen en studievoortgangsbewaking behandelt enkel geldige (tijdig ingediende en volledige) aanvraagdossiers.

Je wil een creditcontract aanvragen

Bij een creditcontract ben je niet ingeschreven voor een opleiding, maar voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen naar keuze. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen.
Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen. Aangezien je niet voor een opleiding bent ingeschreven, zal je via een creditcontract geen diploma behalen (en kan er, indien van toepassing, ook geen compensatie van tekorten plaatsvinden).

Indien opleidingsonderdelen voortbouwen op andere opleidingsonderdelen kunnen er inschrijvingsvereisten van toepassing zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je een bepaald opleidingsonderdeel enkel kan volgen indien je geslaagd bent voor een ander specifiek opleidingsonderdeel. De inschrijvingsvereisten vind je terug in de studiegids. Voor meer informatie neem je contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

Voor elke inschrijving met een creditcontract is een toelating van de faculteit noodzakelijk. Deze vraag je aan via het formulier Aanvraag tot toelating Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Om een creditcontrac te mogen opnemen, moet je een deelname aan de starttoets (verplichte ijkingstoets) of een uitzondering voor de starttoets (verplichte ijkingstoets) op zak hebben.

Je wil registreren als werkstudent

De faculteit biedt geen avondlessen of een specifiek traject voor werkstudenten aan. Wel kunnen werkstudenten de studielast spreiden over meerdere academiejaren, door een aangepast studieprogramma te volgen.

Voor meer informatie neem je best contact om met Centrum WeSt (Werken en Studeren) en de studietrajectbegeleiders van de faculteit.

Je wil studeren met een functiebeperking

We bieden je ondersteuning en aangepaste begeleiding, raadpleeg onze mogelijkheden.

Je wil studeren als topsporter of kunstenaar

Vraag bijzondere faciliteiten aan voor onderwijs of examens. Dit zijn redelijke aanpassingen die de moeilijkheden, die een topsport- of kunstbeoefening voor je studie met zich mee kunnen brengen, zoveel mogelijk trachten op te vangen.

Je wil studeren en ondernemen optimaal combineren

Heb je als student een onderneming, of een idee dat je tot een bedrijf wil uitwerken? Aan de Universiteit Antwerpen kan je studeren en ondernemen optimaal combineren.