Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Facultaire richtlijn Studieloopbaan

De facultaire richtlijnen bevatten alle nodige info m.b.t. de studieloopbaan aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de UAntwerpen.

Je kan er richtlijnen vinden voor volgende items:

 • Inschrijvingen
  • aan UAntwerpen
  • voor een opleiding aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen
  • bijzondere inschrijvingen: examen/creditcontract, onvoldoende leerkrediet, combinatie van opleidingen
 • Vrijstellingen
 • Samenstellen studieprogramma: studietrajecten, volgtijdelijkheid, opnemen van meer dan 72 studiepunten, enz.
 • Combinatie van opleidingen binnen de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen
 • Startpakket
 • Bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten
 • Maatregelen van studievoortgangbewaking
 • Beroepen

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de facultaire richtlijn Studieloopbaan enerzijds en de Codex Hoger Onderwijs of het OER anderzijds, primeren deze laatste bepalingen.