Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Startpakket

Voor wie gelden de bepalingen omtrent het startpakket?

Elke student die voor de eerste keer inschrijft voor de opleiding industriële wetenschappen moet een standaard pakket van opleidingsonderdelen opnemen, dit wordt het startpakket genoemd.

Was je vóór academiejaar 2023-2024 ingeschreven voor een bacheloropleiding (aan UAntwerpen of elders), en wil je dezelfde opleiding verderzetten in 2024-2025 of later, dan val je niet onder deze regeling. 

Wat is een startpakket?

Het startpakket is het eerste modeltraject (60 studiepunten) dat nieuw ingeschreven bachelorstudenten verplicht moeten opnemen als ze niet eerder een bachelordiploma behaalden. Dit startpakket wordt jaarlijks door de facultaire onderwijscommissie goedgekeurd. 

Alle studenten die inschrijven krijgen initieel dit pakket toegewezen door de facultaire onderwijsadministratie als studieprogramma. Wil je opteren voor een kleiner (deeltijds of individueel) startpakket, dan kan je dit onder bepaalde voorwaarden aanvragen. Als je daarvoor toestemming krijgt, wordt jouw startpakket aangepast. Je hebt dan twee academiejaren de tijd om te slagen voor alle opleidingsonderdelen van je startpakket. Lukt dat niet, dan wordt de verdere inschrijving geweigerd.

Kan ik een aangepast startpakket opnemen?

Studenten die een statuut hebben als werkstudent of als topsporter/kunstenaar, kunnen een deeltijds startpakket aanvragen. Ook studenten die het statuut functiebeperking hebben gekregen en recht hebben op faciliteiten, kunnen vragen om een deeltijds startpakket te mogen volgen. Anderstalige studenten (studenten voor wie Nederlands niet de eerste taal is en die hun secundair onderwijs niet of niet volledig in het Nederlands gevolgd hebben) kunnen ook een aanvraag indienen voor een kleiner startpakket. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een student in bijzondere omstandigheden of een student die reeds eerder een bachelordiploma behaalde een individueel startpakket aanvraagt.

 • Deeltijds startpakket
  De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen heeft deeltijdse pakketten met een studieomvang van 45 studiepunten en 30 studiepunten vastgelegd. Deze worden jaarlijks goedgekeurd door de Onderwijscommissie.
 • Individueel startpakket
  Een individueel startpakket bevat minder of meer studiepunten dan de deeltijdse startpakketten.

Het startpakket voor de verkorte bachelor industriële wetenschappen: bouwkunde bevat enkel opleidingsonderdelen uit 1e bachelor. Het studieprogramma bevat mogelijks ook opleidingsonderdelen uit 2e bachelor.

Wat als ik van afstudeerrichting wil veranderen?

Wanneer je in het tweede semester van afstudeerrichting verandert binnen de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, dan zal het startpakket aangepast worden naar het startpakket van de nieuwe afstudeerrichting. Het startpakket wordt verminderd met richtingsspecifieke opleidingsonderdelen uit het 1e semester.

Wanneer je na één academiejaar (vanaf 2024-2025) van afstudeerrichting verandert binnen de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, dan zal je een nieuw startpakket krijgen en dit opnieuw na twee academiejaren moeten afgewerkt hebben. Je hebt dan de mogelijkheid om het je startpakket uit te breiden met opleidingsonderdelen van het 2e of 3e bachelorjaar.

Wat als ik in het 2e semester inschrijf?

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen heeft per afstudeerrichting een startpakket van 30 studiepunten vastgelegd voor een start in het 2e semester. We raden je echter af om in te schrijven in 2e semester gezien de inhoudelijke volgtijdelijkheid met opleidingsonderdelen van het 1e semester. Eventueel kan je in de plaats daarvan één of meer creditcontracten opnemen.

Hoe vraag ik een aangepast startpakket aan?

Als je nog geen bachelordiploma behaalde, en je start voor de eerste keer in de opleiding Industriële wetenschappen, neem je verplicht het standaard startpakket van 60 studiepunten op. Enkel in bepaalde gevallen kan er afgeweken worden van deze 60 studiepunten:

 • Deeltijds startpakket
  Een deeltijds startpakket is slechts mogelijk via een aanvraag van het statuut ‘Bijzondere faciliteiten’ en na toekenning van dit statuut. Heb je een bijzonder statuut, dan kan je een deeltijds startpakket aanvragen via het betreffende aanvraagformulier: je startpakket bevat 45 of 30 studiepunten. Je kan je aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2024 (1e semester) en tot en met 28 februari 2025 (2e semester)
 • Individueel startpakket
  Je kan een individueel startpakket aanvragen wanneer
  • het deeltijds startpakket onvoldoende beantwoordt aan je noden (bijv. trainingsschema topsport, combinatie werken en studeren);
  • je vrijstellingen hebt en/of overgedragen credits (op basis van credits UAntwerpen) uit een niet-verwante opleiding. Je hebt de mogelijkheid om het startpakket uit te breiden met opleidingsonderdelen van het 2e of 3e bachelorjaar;
  • je wil veranderen van afstudeerrichting na het 1e semester;
  • je reeds een bachelordiploma behaalde;
  • je minder leerkrediet dan nodig hebt voor het afwerken van het startpakket;
  • je twee bacheloropleidingen (al dan niet verwant) wil combineren;
  • je bijzondere individuele omstandigheden kan voorwijzen die niet onder voorgaande bepalingen vallen.

Je neemt contact op met de studietrajectbegeleider via de facultaire helpdesk. Aanvragen voor een individueel startpakket zijn mogelijk vanaf 26 augustus 2024 tot en met 31 oktober 2024 (1e semester) en tot en met 28 februari 2025 (2e semester). Je voert verplicht een gesprek met de studietrajectbegeleider alvorens de aanvraag verder behandeld wordt.

Wat als je van opleiding wil veranderen?

Twijfel je over je studierichting en wens je eventueel te heroriënteren en de richting stop te zetten? Je kan steeds in gesprek gaan met de studiecoach of je studietrajectbegeleider om je bij deze beslissing te helpen. Wanneer je wil heroriënteren zal de studietrajectbegeleider je studieprogramma aanpassen waar mogelijk. Het startpakket blijft ongewijzigd.