Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Schrijf je in

Een stappenplan

Inschrijven voor een opleiding industriële wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen? Hoe begin ik daaraan? Volg het stappenplan hieronder!

Stap 1: Starttoets (verplichte ijkingstoets) of uitzondering op zak?

Starten als bachelor?
Heb je een deelnamebewijs aan de starttoets (verplichte ijkingstoets) of een uitzondering voor de starttoets (verplichte ijkingstoets) op zak? Dan ben je klaar voor stap 2.

Starten als schakel- voorbereidings- of masterstudent?
Ga dan rechtstreeks naar stap 2.

Stap 2 : Heb ik een toelating nodig?

In bepaalde gevallen heb je een toelating nodig van de faculteit om je verdere inschrijving bij de centrale onderwijsadministratie te kunnen vervolledigen. 

Aanvragen voor academiejaar 2024-2025 zijn mogelijk vanaf 26 augustus 2024. Via het formulier 'Aanvraag tot toelating' (beschikbaar vanaf 26 augustus 2024) kan je een aanvraag indienen om volgende toelating te bekomen:

Toelating tot laattijdige inschrijving 

Bekijk de info onder 'Schrijf je in'

Toelating tot inschrijving met afwijkende vooropleiding

 • Je beschikt over een diploma, uitgereikt in Wallonië, Nederland of Luxemburg. De toelating van de faculteit is vereist.
 • Je beschikt over een diploma niet uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap, Wallonië, Nederland of Luxemburg. Je volgt de procedure zoals toegelicht op de website.

Aanvraag verkorte bachelor industriële wetenschappen: bouwkunde
Check de toelatingsvoorwaarden.

Aanvraag credit-/examencontract
Het studiecontract dat je kiest op het moment van inschrijving hangt af van het doel dat je wilt bereiken en op welke manier je je studies wilt doorlopen. 

 • Creditcontract: Je neemt deel aan de onderwijsactiviteiten en je behaalt creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen. 
 • Examencontract-credit: Je schrijft je enkel in voor het examen. Je neemt niet deel aan de onderwijsactiviteiten (ook niet via afstandsonderwijs) en ontvangt geen studentenkaart. Je behaalt creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen. 
 • Examencontract-diploma: Je schrijft je enkel in voor het examen. Je neemt niet deel aan de onderwijsactiviteiten (ook niet via afstandsonderwijs) en ontvangt geen studentenkaart. Je behaalt creditbewijzen voor het behalen van een diploma. 

Inschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet:
Zolang je beschikt over minstens 60 studiepunten leerkrediet hoef je je alvast geen zorgen te maken over onvoldoende leerkrediet bij een volgende inschrijving in een bachelor of initiële masteropleiding. Zolang je aan de andere toelatingsvoorwaarden voldoet, kan je inschrijven. Ben je toch op het punt gekomen dat je onvoldoende leerkrediet hebt, dan kan je niet meer inschrijven aan UAntwerpen. Zorg er dus steeds voor dat het zover niet komt en raadpleeg tijdig de status van je leerkrediet.

Aanvraag combinatie van opleidingen (buiten de opleiding industriële wetenschappen aan UAntwerpen)
Het kan zijn dat je twee opleidingen wil combineren, bijvoorbeeld je bachelor afwerken aan een andere onderwijsinstelling, maar al wel wil starten met een masteropleiding aan onze faculteit. In dit geval heb je een toelating nodig. De studietrajectbegeleider ontvangt de aanvraag en legt deze, indien nodig, voor aan de IBIS (Instantie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgangsbewaking). De studietrajectbegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van de genomen beslissing.

Je respecteert hierbij de volgende richtlijnen:

 • ​Deadline 1e semester: 4 oktober 2024
  • Uitzondering: toelating tot laattijdige inschrijving: 31 oktober 2024
 • Deadline 2e semester: 18 februari 2025
  • Voor aanvraag credit-/ examencontract
  • Voor toelating tot laattijdige inschrijving in het 2e semester

Onvolledige of laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk en worden inhoudelijk niet beoordeeld.

Herinschrijving onder studievoortgangsbewaking 
Je kan je niet ongelimiteerd (her)inschrijven aan UAntwerpen. Elke faculteit hanteert dan ook hetzelfde systeem van studievoortgangsbewaking. Voor studenten onder diplomacontract/examencontract-diploma worden maatregelen opgelegd wanneer binnen één academiejaar niet minstens 60% van de studiepunten van het studieprogramma werden verworven. Voor studenten onder creditcontract/examencontract-credit worden maatregelen opgelegd wanneer tweemaal voor een opleidingsonderdeel werd ingeschreven zonder dat hiervoor een creditbewijs werd behaald. Kom je van een andere instelling en zet je dezelfde opleiding verder? Dan kan de IBIS (Instantie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgangsbewaking) bindende voorwaarden opleggen. Je neemt idealiter vóór inschrijving contact op met de studietrajectbegeleider via de facultaire helpdesk.

Stap 3: Schrijf je in

Je kan inschrijven voor academiejaar 2024-2025:

 • Van 1 juli tot en met 4 oktober 2024
 • Met uitzonderlijke toelating (zie stap 2 'heb ik een toelating nodig') van de faculteit:
  • van 1 juli tot en met 30 november 2024
  • van 15 januari tot en met 14 maart 2025

Toekomstige studenten (eerste inschrijving aan UAntwerpen of herinschrijving na onderbreking, alle contracten) melden zich aan via de centrale inschrijvingspagina.

Heb je vragen bij de algemene inschrijving aan UAntwerpen? Neem dan contact op met de helpdesk van de centrale onderwijsadministratie. Zij helpen je graag op weg.

Stap 4: Vraag vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen (vakken) die je elders reeds met succes hebt afgelegd.

Heb je elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Studenten ingeschreven voor 4 oktober 2024 kunnen tot uiterlijk 4 oktober 2024 vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede semester. De aanvragen zullen door de Instantie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgangsbewaking van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen behandeld worden uiterlijk 31 oktober 2024.
Studenten die na 4 oktober 2024 inschrijven kunnen enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari 2025. De aanvragen zullen uiterlijk 28 februari behandeld worden.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via het formulier aanvraag vrijstellingen, aangevuld met een aantal bijlagen. De Instantie Bijzondere Inschrijvingen en studievoortgangsbewaking behandelt enkel geldige (tijdig ingediende en volledige) aanvraagdossiers.

Wacht niet tot je vrijstellingen goedgekeurd werden om je studieprogramma elektronisch te registreren. Als de faculteit je vrijstellingen toekent, zal je studieprogramma in overleg met jou aangepast worden.

Tot slot: je moet niet ingeschreven zijn in de opleiding om vrijstellingen aan te vragen. Vrijstellingen aanvragen verplicht je ook niet tot inschrijving in de opleiding.

Stap 5: Studieprogramma samenstellen

Als nieuwe student kan je je studieprogramma niet zelf registeren, de faculteit doet dat voor jou. 

 • Schrijf je voor het eerst in voor de bacheloropleiding industriële wetenschappen, dan val je onder de regeling van het startpakket. Dit wil zeggen dat je je eerste 60 studiepunten (eerste modeltraject) in twee academiejaren succesvol moet afgewerkt hebben.
  • Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak? Dan kan je een aangepast startpakket aanvragen. Neem contact op met de studietrajectbegeleider via de facultaire helpdesk.
  • Wil je studeren met een functiebeperking, als topsporter, kunstenaar of ondernemer? Lees dan zeker alle info over flexibel studeren.
 • Ben je gestart vóór academiejaar 2023-2024 en schrijf je je opnieuw in voor een bacheloropleiding industriële wetenschappen of een sterk verwante bacheloropleiding (aan UAntwerpen of elders), dan val je niet onder de regeling van de startpakketten.
 • Schrijf je in voor de verkorte bacheloropleiding industriële wetenschappen: bouwkunde, dan heb je een toelating nodig. Je startpakket bevat enkel vakken van het eerste modeltraject.
 • Schrijf je in voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of een masteropleiding, dan val je ook niet onder de regeling van de startpakketten.

Van zodra onze facultaire onderwijsadministratie je studieprogramma heeft geregistreerd, zal je op SisA je collegerooster kunnen raadplegen. Wil je alsnog een aangepast studietraject volgen (bijvoorbeeld omdat je werk- of topsportstudent bent)? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider via de facultaire helpdesk om een programma op maat samen te stellen.​

Als bachelorstudent kies je bij de start van de opleiding een minor: een reeks aan keuzevakken. Je volgt deze minor tijdens de drie delen van het bachelortraject aan 6 studiepunten per academiejaar. De minor The Company kan je ook verderzetten in het masterjaar. In elk van de minoren komt bedrijfskunde aan bod om ervoor te zorgen dat je niet enkel een goede industrieel ingenieur wordt, maar ook thuis bent in entrepreneurship

Ontdek de verschillende minoren.

Registreer je voor de minor van jouw keuze tijdens je inschrijving voor de INGENIEUSdagen.

Heb je nog vragen?

Heb je na het doornemen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de medewerkers van de onderwijsadministratie.

Dossiers voor vrijstellingen, creditcontracten, … worden verstuurd aan de IBIS (Instantie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang) via de online formulieren.