Farmaceutische, Biomedische en Dier­geneeskundige Wetenschappen

Permanente vorming

Met de permanente vorming in de life sciences probeert de Faculteit FBD in te spelen op de nood aan postacademische vorming in de biomedische sector. Zowel het beleid, de industrie als de maatschappij zijn vragende partij.

De faculteit wil met haar opleidingen de brug slaan tussen de overheid en de bedrijfswereld enerzijds en de academische wereld anderzijds.​

Postgraduaten

Proefdierkunde

Laboratory Animal Science is een kortlopende Engelstalige opleiding tot proefdierleider. Na succesvolle deelname ontvang je het Felasa C-attest.

Laboratory Animal Science (12 ECTS)

Getuigschriften

Getuigschrift Ziekenhuisstage

De opleiding tot ziekenhuisapotheker bestaat uit een academische master-na-masteropleiding (master in de ziekenhuisfarmacie, 60 studiepunten) en daarnaast een stage in één of meerdere ziekenhuisapotheken, die geen deel uitmaakt van de academische opleiding.

Om een erkenning als ziekenhuisapotheker te kunnen verkrijgen moet je zowel het academische diploma als een bewijs van de stage voorleggen. De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen richt daarom de permanente vorming ‘Getuigschrift Ziekenhuisstage’ in om de ziekenhuisapotheker in opleiding toe te laten zich voor deze stage in regel te stellen. Je dient je vanaf het academiejaar 2014-2015 voor elk jaar dat je inschrijft in de MaNaMa ziekenhuisfarmacie ook voor deze permanente vorming in te schrijven, onder meer om met een aantal sociale aspecten in orde te zijn.

Indien je de stage(s) met succes voltooit krijg je van de faculteit een getuigschrift voor het afronden van de permanente vorming 'Getuigschrift Ziekenhuisstage'.

Inschrijven voor deze permanente vorming kan via bijgevoegd formulier.

Getuigschrift Industriestage

Na de interuniversitaire masteropleiding industriële farmacie ben je als afgestudeerde houder van het diploma ‘master in de industriële farmacie’.

Om het beroep ten volle te kunnen uitoefenen moet je echter door de minister van Volksgezondheid ingeschreven worden op de lijst van bevoegde personen. Deze erkenning heeft als voorwaarde dat je als gediplomeerde een voltijdse stage van zes maanden doorloopt in één of meer ondernemingen gevestigd in België of in een andere lidstaat van de EU, die houder is van een vergunning tot industriële fabricage van geneesmiddelen afgegeven door de bevoegde instanties. Deze stage van zes maanden valt volledig buiten de interuniversitaire MaNaMa industriële farmacie.

Voor de afgestudeerden die onbezoldig stage lopen en niet zijn ingeschreven als werknemer in de onderneming, kan dit problemen veroorzaken met een aantal sociale aspecten. Deze studenten kunnen zich inschrijven voor een permanente vorming ‘Getuigschrift Industriestage’.

Indien de student de stage met succes voltooit, krijgt hij van de faculteit een getuigschrift voor het afronden van de permanente vorming 'Getuigschrift Industriestage'.

Inschrijven voor deze permanente vorming kan via bijgevoegd formulier.

Lezingen Farmant

Farmant is een vzw die reeds vele jaren de oud-studenten farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen verenigt. De leden zijn apothekers uit de hele farmaceutische wereld: zowel officina- en ziekenhuisapothekers als klinisch biologen en industrie-apothekers.

Laatstejaarsstudenten zijn eveneens welkom. Ter kennismaking word je als laatstejaarsstudent automatisch lid van onze vereniging tot het einde van het kalenderjaar. Hierdoor kan je de voordrachten gratis bijwonen en kan je deelnemen aan de socio-culturele activiteiten.

De vereniging organiseert elk jaar een aantal wetenschappelijke voordrachten en een aantal meer ontspannende activiteiten. Zo wil ze aan alle apothekers een forum bieden om elkaar te ontmoeten.

De wetenschappelijke voordrachten worden steeds gegeven door vooraanstaande lectoren. Daarbij wordt getracht verschillende aspecten van de farmaceutische wetenschappen in de breedste zin toe te lichten. Deze voordrachten gaan meestal door op donderdagavond op Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen. Ze worden steeds afgesloten met een receptie.

Neem een kijkje op de website van Farmant voor meer informatie.