Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Organisatiestructuur

De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen heeft een decentrale structuur. Aan het hoofd staat de decaan, gesteund door het decanaat. De Faculteitsraad is het belangrijkste bestuursorgaan. De faculteit telt vier opleidingen die door drie onderwijscommissies worden georganiseerd. Onderzoek is dan weer de bevoegdheid van de drie departementen. Daarnaast zijn er enkele beleidsondersteunende commissies.