Farmaceutische, Biomedische en Dier­geneeskundige Wetenschappen

Organisatiestructuur

De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen heeft een decentrale structuur zoals je in het organogram hieronder kunt zien. Aan het hoofd staat de decaan, gesteund door het decanaat. De Faculteitsraad is het belangrijkste bestuursorgaan. De faculteit telt vier opleidingen die door vier onderwijscommissies worden georganiseerd. Onderzoek is dan weer de bevoegdheid van drie departementen. Daarnaast zijn er enkele beleidsondersteunende commissies.

Organigram.png