Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Beleidsondersteunende commissies

Diverse commissies ondersteunen de Faculteitsraad, de onderwijscommissies en de departementen bij hun taken en verantwoordelijkheden. Soms hebben deze commissies een gedelegeerde beslissingsbevoegdheid, vaak spelen ze een adviserende rol.

De belangrijkste beleidsondersteunende commissies zijn:

  • Commissie Academisch Personeel (CAP)
  • Commissie Internationalisering
  • Facultaire Bibliotheekcommissie
  • Interfacultaire Doctoraatscommissie (FADOSI)